عکس و امار کشته و زخمی های زلزله خنح فارس 17 دی 95 | آمار و جزئیات

جمعه 17 دی 1395 ساعت 17:07

عکس و امار کشته و زخمی های زلزله خنح فارس 17 دی 95 | آمار و جزئیات

آخرین خبر ار زمین لرزه خنج استان فارس جمعه 17 دی ماه 1395 زلزله کلیپ 17 دی 1395 

خسارت 30 تا 60 درصدی روستاهای زلزله زده خنج

 آمار کشته شده گان زلزله استان فارس 17 دی 1395 

ادامه مطلب ...

دانلود عکس جدید