X
تبلیغات
رایتل

عکس و خبر ماجرا ی خودکشی 2 جوان در کیاسر + تصویر(18+)| علت خودکشی دختر پسر در کیاسر

یکشنبه 31 مرداد 1395 ساعت 15:37

عکس و خبر ماجرا ی خودکشی 2 جوان در کیاسر + تصویر(18+)| علت خودکشی دختر پسر در کیاسر

عکس و خبر ماجرا ی خودکشی 2 جوان در کیاسر + تصویر(18+)

ماجرا و تصاویر جدید از خودکشی 2 جوان در کیاسر (18+)

خودکشی 2 جوان در کیاسر

ماجرا و تصاویر جدید از خودکشی 2 جوان در کیاسر (18+), خودکشی 2 جوان در کیاسر, تصاویر خودکشی 2 جوان در کیاسر, فیلم خودکشی 2 جوان در کیاسر, ماجرا خودکشی 2 جوان در کیاسر, علت خودکشی 2 جوان در کیاسر,

 وصیت نامه دو جوانی که پنج شنبه خود را از درخت حلق آویز کرده بودند در خودروی پراید این افراد کشف شد.

 

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ، سرهنگ رستمی رئیس پلیس آگاهی مازندران درباره جزییات خودکشی ۲ جوان در کیاسر، گفت: وصیت نامه دو جوانی که پنج شنبه خود را از درخت حلق آویز کرده بودند در خودروی پراید متعلق به آنها کشف شد، پلیس در حال بررسی محتوای این وصیت نامه است.

 

وی افزود: این دو فرد که خود را با دو سر یک طناب از یک درخت حلق آویز کرده بودند، نسبتی با یکدیگر نداشتند و هر دو از اهالی یکی از روستاهای اطراف شهرستان میاندورود بودند.

سرهنگ رستمی تصریح کرد: اجساد این دو جوان توسط اهالی منطقه که احشام خود را به چرا برده بودند در منطقه جنگلی دور افتاده جمال الدین کلا کشف شده بود.

 

جزئیات خودکشی ۲ جوان در کیاسر

گفتنی است؛ دو جوان ۲۰ و ۲۵ ساله پنج شنبه ۲۸ مردادماه جاری خود را از درخت حلق آویز کرده بودند.

انتهای پیام/

 
منبع : باشگاه خبرنگاران جوان

عکس و خبر ماجرا ی خودکشی 2 جوان در کیاسر + تصویر(18+)| علت خودکشی دختر پسر در کیاسر

 


ادامه مطلب ...

آن چیست که پشت خم دارد صد من را به پشت بردارد ؟

یکشنبه 31 مرداد 1395 ساعت 15:17

آن چیست که پشت خم دارد صد من را به پشت بردارد ؟

این چه باشد که پشت خم دارد.صد منی را به پشت بر دارد ؟ وزن او نیست خود به صد مثقال.پرنیان پیکر و آهن دل و فولاد پر است

پاسخ نعل اسب


.-آن چیست که چه پرباشدوچه خالی وزنش یکی است
2-یک زن وشوهرهفت پسردارندوهرپسریک خواهراین خانواده چندنفرند
3-آن چیست که دررادیو ودریامشترک وهردوآن رادارند
4-آن چیست سفیداست قندنیست ریشه دارد درخت نیست
5-آن چیست سخت است ولی سنگ نیست تخم می گذاردومرغ نیست چهارپا داردوسگ نیست
6-چه پرنده ای است اگرنامش رابرعکس کنیم نام پرنده دیگری می شود
7-آن چیست که باگریستن اسمان اشک آن روان می شود
8-بالای آن جای حساب است،پایین آن بازی تاب است
9-آن کدام گیاه است که اگرنصفش کنی نیم آن لنگ ونیم دیگرش غصه باشد
10-آن چیست به قدر یک گلابی ست.هم سرخ وسفیدوسبزوآبی ست.مه نیست ولی چوماه روشن.بی جان بود وستانداوجان.محفوظ همیشه درحبابی ست
11-آن چیست که پراشک بود دامن او.ازدورچه استخوان نماید تن او.می سوزدومی گویدواین شدفن او.خواهی که شودزده بزن گردن او
12-آن چیست می خوردخون سیاه می رود راه سفید
13-آن چیست اولم هست خانه ومسکن .دومم کشوری ورای ختن.همه ام هست جزوادویه.طبع شدگرم ازان وتنددهن
14-آن چیست من می روم واومی ماند
15-سه دکان تودرتواولی چرم فروش دومی پرده فروش سومی یاقوت فروش
16-آن جیست درختی راکه ایزدآفریده.دوده شاخه بهرش برگزیده.که به هرشاخه ای سی برگ دارد.به هربرگش دودانه میوه دارد
17-آن چیست که همه خورده اندجزحضرت آدم
18-آن چیست که همه می بینندولی خدانمی بیند
19-آن چیست که همه دارندولی اکرم (ص) ندااشت
20-آن چیست که خداوند آن رابه زنان واگذارنکرد
21-آن کدام زمین است که ازاول خلقتش تاکنون فقط یک بارخورشید به آن تابیده
22-آن کدام یکی است که دونمی شود وکدام دوتااست که سه تانمی شود
23-چهارحرف است نام مطلوبی.که تمنای اهل عالم گشت.هست جهانی چنان عجیب.یکی اگرکم کنی بماندهشت
24-آن چیست که مالک ازداشتن ان بی نصیب ومستاجردارا است
25-آن چیست که با یک نجوا می توان شکست
26-آن چیست که دوچشم دارد و وقتی انگشت به چشمانش فرو می کنی گوشهایش تیزمی شود
27-آن چیست که درهرقرن یک بارودرهردقیقه دوبارمی آیدولی درسال هیچ وقت نمی آید
28-آن چیست که برخی حیوانات دردهان وبعضی دردم دارند
29-آن کدام سه هست که هرگزچهارنمی شود
30-از قول من و تو قصه ها می گوید.آن چیست که بی زبان سخن می گوید.بی پرده ز کار این و آن می گوید. با آن که در او نیست نه دندان و نه لب.بی هدف ره می برد با قلب خون
31- چیست آن ، کز چشمه ای آید برون.می شود از سنگ سختی سر نگون.مدتی بر دشت خشکی چون برفت.بیرون و درون شهر جایی دارد
32- آن چیست که ارغوان قبایی دارد.مانند دم موش پایی دارد. گرد است و مدور است و تاجش بر سر.صد پاره تنش ، ولی ز یک پایه نگون
33- آن چیست که روز می نماید شبگون.همچون دل عاشقان فرو ریزد خون.چون دست به او نهی زند اندازه فزون.اندر وسطش کشتی قیر اندوده
34- جامی است در او آب خوش و آسوده.بر جای نشسته و جهان پیموده.کشتی بانی در آن به رنگ دوده.خود جامه همی بافد و او باشد عریان
35-آن چیست که خودریسد و خود بافد جامه.پوست در پوست گرد یکدیگر
36- چیست آن گرد گنبد بی در.رخش از آب دیده گردد تر. هر که بگشاید این معما را.گاهی حلال و طیب .گاهی حرام مطلق
37- آن چیست گرد و کوچک ، آویز و معلق.گرد است و دراز و در ندارد
38-آن چیست که پا و سر ندارد.جز نام دو جانور ندارد اندر شکمش ستارگانند.اندام ظریف چون صنوبر دارد
39-آن چیست قبای زرد در بر دارد.تلخ است ولی طعمی چو شکر دارد زرد است و معطر آید به مشام.با هزاران سوار می گردد
40- چیست آن پادشاه هفت اقلیم.آمد و فوج شاه در پیچید ناگهان یک سوار زرد نقاب.چار پاست ، نه که گاو است
41- سخت است نه که سنگ.بیابان گرد است نه که مرد است . تخم ریز است نه که مرغ است.کلید آهنین قفلش گشاید
42- کدام است گنبدی که در ندارد.زهر بچه دو صد مادر بزاید،هزاران بچه دارد در شکم بیش.که ندارد به آشیانه قرار
43- چیست آن مرغ آتشین منقارو قنا عذاب النار ؟ شب و روز اندر آب می گوید.سرخ و سبز و سپید پوشیده
44- چیست آن لعبت پسندیده.با دو صد احترام خوابیده ؟ در میان دو کاسه چوبین.رخت سیه و سبز کلاهی دارد
45- آن چیست که در برگ پناهی دارد.من در عجبم کاین چه گناهی دارد؟ پوستش بکنند و سینه اش چاک کنند.گر آب تنی کنی، تنش آب شود
46- آن چیست که در سه و قت کمیاب شود.گر سرد شود ، زندگی از سر گیرد؟ گر گرم شود گریه کند تا میرد.از خمی هر دو سر به هم دارد
47- این چه باشد که پشت خم دارد.صد منی را به پشت بر دارد ؟ وزن او نیست خود به صد مثقال.پرنیان پیکر و آهن دل و فولاد پر است
48-آن چه مرغیست تا اوج هوا رهسپاراست.کاندرین صحرا بدیدم یک عجایب جانور
49-یک معما از تو پرسم ای حکیم پر هنر.پای او مانند اره ، شیر سینه، اسب سر، مور چشم ،مار دم ،کرکس پرو عقرب شکم.نیم پر شد پر تهی ، یعنی چه چیز
50- یک معما با تو دارم، ای حکیم با تمیز.مرغ آتشخوارم و آتش پر و بال من است
51-بلبل این باغم واین باغ بستان من است.هر که حل کرد این معما پیرو استاد من است. استخوانم نقره و اندر شکم دارم طلا.که آتش در میان آب می گشت
52- عجایب صنعتی دیدم در این دشت.دو اسم زنده دارد از دو حیوان
53- عجایب لعبتی زرد است و بی جان.رعنا پسران شوخ و دلکش دارد
54- شیراز پری رخان مهوش دارد.بنگر که دلم از تو چه خواهش دارد از هر سر مصرعی حروفی بردار.نه در دارد نه دیوار و حصاری
55- عجایب گنبد والا تباری.درونش هست لشکر بیشماری .بنازم قدرت پروردگاری.پریرویان به بستان تازه دیدم
56- عجایب صنعت نادیده دیدم.به یک محمل دو صد دردانه دیدم! چو دست بردم گل از باغش بچینم.همه چادر سفید سینه بلوری
57- از آن بالا میاد یک دسته حوری.چون به سن سی رسد بچه شود!
58- دختری چهارده ساله بالغ شود.پرش سیب و گلابی
59-دستمال آبی آبی .چشمه آبش را ببین شط فراتش را ببین
60- گنبد سرخ چمنی ،توش گل سرخ یمنی.لب تا لب آن میان زنجیر است
61- در خانه ما درخت انجیر است.آبش بخورم که گوئیا چون شیر است! خنجر بکشم میانه را پاره کنم.اهل حقه تمام سر بسته
62- حقه ای دیده ایم در بسته.صاف و رنگین به یکدیگر بسته! همه یاقوت رنگ و لعل صفت.داس ظفرم چو کشت دولت دروند
63-من خود کج و راستان زمن راست روند.از هر طرفی زمزمه زه شنوند! پشت از پی خدمت چه کنم خم که و مه.زنده نبود تا نکنی زاتش بریان
64- چیزی چه بود مرده به یک کنج نهاده.سرش تا نبری نگوید خبر ؟
65-چه چیز است ، مرغی است بی بال و پر.صد پاره تنش بود ولی به یک پای نگون
66- آن چیست که روز می نماید شبگون.همچون عاشق زچشم او ریزد خون؟ چون ناز کنی تنش ز اندازه فزون.به شباهت نظیر یکدگر است
67- آن چه باشد که زرد مثل زر است.معدنش در میان دشت و در است ؟ قیمت آن بسی گران نبود.پای او غرق در دل خاک است
68- آن چه باشد که سر بر افلاک است.گوشت شیرین و استخوان چاک است ؟ رنگ او سرخ و زرد و گاه سیاه .اندر صف مردان خدا جا دارد
69- آن چیست که جا به کوه و صحرا دارد.سیصد سر و ده شکم دو صد پا دارد از هیبت او جمله بلرزد عالم.مشاطه زلف دلبران است
70- آن چیست که پیک عاشقان است.رقص چمن از نوای آن است ؟ خندیدن گل ز بوسه اوست.روز و شب گردد و قدم نزند
71- چیست گردنده یی که دم نزند.برف بارد و لیک دم نزند ؟ نعره او به سان شیر بود.اهل حقه ، تمام سر بسته
72- حقه ای دیده ایم در بسته.صاف و رنگین به یکدیگر بسته! همه یاقوت رنگ و لعل صفت.وز آتش سرخش تاج و افسر دارد
73- این چیست که تاج نقره بر سر دارد.بر گردنش از هر طرفی زنجیر است ؟ نا کرده گناه روی او چون قیر است.جفتند ولی زهم جدایند
74- یک جفت کبوترند ابلق.از کالبدشان برون نیایند پرواز کنند گرد عالم.برسر هر شاخ او سه دختر افسونگر است
75- اژدری دیدم که او چارشاخ اندر سراست.هر پسر را بیست و چار فرزند دیگر درخور است برسر. هردختری بنشسته باشد سی پسر.اندر کف مهوشان موزون گردد
76- آن چیست کز او حسن بت افزون گردد.چون آب بدو رسد همه خون گردد،سبز است تنش تا نرسد آب،بدوکهربا پیکر و آدم دم و فولاد سر است؟
77-آن چیست که برسینه خصمش گذرست.بار دوم که زاد جان آورد!
78- بار اول که زاد بی جان بود.در یک گلاب پاش دو رنگ گلاب چیست ؟
79- دارم سوال خواجه بفرما جواب چیست.آتش بدو رسیدن و بستن ، جواب چیست؟ سرمای زمهریر که یخ بست او نبست
80-از همه جا خبر داره نه دست داره نه پا داره.مکان و منزلش زیر زمینه!
81- اگر بر سر زند تاج مرصع.رو آتش می زاری ، یخش می بنده
82- کاسه چینی،آبش دو رنگه.درون او پر از بچه!
83- نه در داره نه دریچه.چار تا داداش تو یه قوطی
84- قوطی قوطی. سمر قوطی.سفید کنم لباس و رخت
85- یه میخ دارم دو سنگ تخت.فوری میره پای تو
86- بالا یک و پایین دو.هی قر بزن هی قل بزن
87- لبم به لبت،دستم به گردنت.دو روغن تو یه شیشه
88- اشیشه و مشیشه.آقا خوابیده دراز و باریک!
89- دالون دراز تنگ و باریک.چل عروس تو یه قوطی
90- چل قوطی چل بند قوطی.همه چادر سفید قوم کلونتر!
91- از اون بالا میاد یه گله دختر.گرده،نه گردکانه!
92- زرده،نه زعفرانه.اگه جات داری.یکیشو وردار!
93- دستمال انار ، پیش زن سالار.کسی رو ندارم بشمره!
94- سینی دارم پر گشواره.صداش نعره ی شیره
95- خودش دسته ی بیله
96- آن چیست که روز می دود و شب پاسبان اتاق است؟
97- آن چیست که امروز مهمان ماست، فردا نوبت شماست؟
98- آن چیست که اگر از ارتفاع زیاد به زمین افتد نمی شکند اما اگر در دخمه ای افتد می شکند؟
99- آن کدام جانور است که صبح با چهار پا ظهر با دو پا و عصر با سه پا راه می رود؟
100- آن چیست که روز و شب دستش را به کمرش زده وایستاده؟
101- آن چیست که من یکی دارم تو دو تا داری شاه سه تا و پسر پادشاه نه تا؟
102- آن چیست که در دنیاست، دنیا هم دراوست؟
103- آن چیست که تا اسمش را به زبان می رانی می شکند؟
104- آن چیست که هر چه آب در آن بریزند پر نمی شود؟
105- آن چیست که هر چه می دویم به آن نمی رسیم؟
106- آن کیست که برای همه ی مردم لباس می دوزد اما خودش لخت است؟
107- آن چیست که ما تصور می کنیم او را می خوریم اما در حقیقت او ما را می خورد؟
108- آن چیست که شیرین است و طعم ندارد، سنگین است و وزن ندارد؟
109- آن چیست که من می روم و او می ماند؟
110- آن چیست که بی علم و دانش ،همه چیز را همانگونه که هست آشکار می سازد؟
111- آن چیست که تا سرش را نبرند حرف نمی زند؟
112- آن چه کشوری است که در پیشانی ماست؟
113- آن چه کشوری است که در چشم ماست؟
114- آن چیست که هر چه آن را بیشتر بکشیم کوتاه تر می شود؟
115- آن چیست که هر چه آن را بیشتر بکشیم بلند تر می شود؟
116- آن چیست که اگر باشد (کور) است و اگر نباشد (کر) است؟
117- آن چیست که پدر و پسر دارند اما مادر ندارد؟
118- آن چیست که بسیارش کم است و آن چیست که کمش بسیار است؟
119- آن کدام یک است که دو نمی شود؟
120- آن کدام دو است که سه نمی شود؟
121- آن کدام سه است که چهار نمی شود؟
122- آن کدام چهار است که پنج نمی شود؟
123- آن کدام پنج است که شش نمی شود؟
124- آن کدام شش است که هفت نمی شود؟
125- آن کدام هفت است که هشت نمی شود؟
126- آن کدام هشت است که نه نمی شود؟
127-آن کدام نه است که ده نمی شود؟
128- آن کدام ده است که یازده نمی شود؟
129- اون چی چیه که روش نقرس ، زیرش طلا؟
130- اون چیه که مال توهست ، اما خودت کمتر ازهمه به کارش می بری؟
131- آن کدام درنده است که آدم سرش را می خورد؟
132- آن چیست که در میان (گربه) ، ماهی است؟
133- منظور از خروس بیوه چیست؟
134- فرق چینی و ژاپنی در چیست؟
135- آن چیست که پر و خالیش یک وزن دارد؟
136- خداوند متعال چه می خورد ، چه می پوشد و چقدر توانایی دارد؟
137- از صفر تا صد چند تا 9 وجود دارد؟
138- آن چیست که دو پا دارد و دو پای دیگر هم قرض می کند و می رود و کسی هم به گردش نمی رسد؟
139- آن چه گرد سبز رنگی است که اگر در آب بریزند،قرمز می شود؟
140- نام گلی است که باحذف کردن حرف اولش روی آب شناورمی شود 

 

پاسخ های چیستان های معروف در مای پیکس لاو 

1-نوار 2-ده نفر 3-موج 4-دتدان 5-لاک پشت 6- غاز7-ناودان 8-ساعت پاندول دار 9-شلغم نیم آن لنگ است درمعنی 10-لامپ11-شمع 12-قلم نی 13-ادویه 14-ردپا 15-انار 16-سال ماه شب وروز 17-شیرمادر 18-خواب 19-سایه 20-رسالت پیغمبری 21-سطح رودخانه نیل 22-خدادونمی شود وشب وروز هم سه تانمی شود 23-بهشت 24-نقطه 25-راز 26-قیجی 27-حرف ق 28-نیش 29- مدرسه 30- کتاب 31-اشک چشم 32-چغندر 33-شاه توت یا توت سیاه 34- چشم 35-عنکبوت 36- پیاز 37- انگور 38-خربزه 39-لیمو شیرین 40-ماه و ستارگان و خورشید 41- لاکپشت 42-هندوانه 43- قلیان 44- پسته 45- بادمجان 46- برف و یخ 47- نعل اسب 48- هوا پیما 49- ملخ 50- ماه 51- شمع 52- سماور53- خر بزه 54-شراب 55- خشخاش 56- انار 57- کبوتر 58- ماه 59- آسمان و ستارگان 60- هندوانه 61- نارگیل 62- انار 63- کمان 64-شمع 65- نامه66- شاتوت 67- هویچ یا زردک 68- نخل 69- شیر به حروف ابجد 70- نسیم-باد 71-آسیاب 72- انار 73- سر قلیان 74- زمین و ماه 75- سال، فصل ، شبانه روز و 24 ساعت 76- حنا 77-تبرزین 78- تخم مرغ 79- تخم مرغ 80- باد 81- مار 82- تخم مرغ 83- انار 84- گردو 85- دست تاس( آسیاب دستی ) 86- شلوار 87- قلیان 88- تخم مرغ 89- شمشیر به همراه غلاف 90- قوطی کبریت 91- کبوتر های سفید 92- سکه ، اشرفی 93- آتش در منقل 94- آسمان و ستارگان 95-تفنگ 96- کفش 97- مرگ 98- تخمه 99- انسان در دوران زندگی 100- آفتابه 101- نقطه 102- چشم 103- سکوت 104- آبکش 105- سایه خود ما 106- سوزن 107- غصه 108- خواب 109- جای پا 110- آینه 111- نامه درون پاکت 112- چین 113- کره 114- سیگار 115- خط 116- حرف واو 117- نقطه 118- دوست و دشمن 119- خدا 120- شب و روز 121- ماه های فصل و اضلاع مثلث 122- چهار فصل 123- پنجه دست و پا 124- شش دانگ هر چیز 125- هفت طبقه آسمان و ایام هفته 126- هشت پا 127- اعداد یک رقمی 128-انگشتان دست و دهگان 129- تخم مرغ 130- اسم 131- شیر 132- گرمابه 133- خروس بدون حرف واو است که خرس می شود134- چینی می شکند ، اما ژاپنی نمی شکند. 135- نوار کاست و ویدئو 136- خداوند متعال غم بندگانش را می خورد ،عیب آنان را می پوشد و قدرتش بی انتهاست 137- بیست تا 138- دوچرخه 139- حنا 140- شقایق

 

 
ادامه مطلب ...

فیلم مسابقه فینال کشتی کمیل قاسمی یکشنبه 31 مرداد 95 المپیک 2016 | آپارات کشتی و مدال طلا نقره کمیل قاسمی 31 مرداد 1395

یکشنبه 31 مرداد 1395 ساعت 01:58

 فیلم مسابقه فینال کشتی کمیل قاسمی یکشنبه 31 مرداد 95 المپیک 2016 | آپارات کشتی و مدال طلا نقره کمیل قاسمی 31 مرداد 1395

دانلود اهدای مدال نقره یکشنبه 31 مرداد 95 کمیل قاسمی دانلود فینال و مدال طلا کمیل قاسمی المپیک 2016

 دانلود فینال مسابقه کمیل قاسمی,دانلود کشتی فینال کمیل قاسمی دانلود کشتی کمیل قاسمی در 33 ثانیه


متاسفانه بر عکس حدس های که همه ملت ایران می زدیم کمیل نتوانست مدال طلا بیاورد 

مدال نقره مبارکش باد

دانلود کلیپ شکست کلیک کنید


، سوغات کمیل از فینال ریو

کمیل قاسمی با شکست 3 بر یک مقابل طاها آکگول در فینال وزن ۱۲۵ کیلوگرم دومین طلای کشتی آزاد را در دومین شب آزادکاران به دست آورد.
نقره، سوغات کمیل از فینال ریو
به گزارش "ورزش سه"، کمیل قاسمی در فینال وزن ۱۲۵ کیلوگرم المپیک به تشک رفت تا برای مدال طلا تنها طاها آکگول ترکیه ای را رو در رو داشته باشد. دارنده ۲ مدال طلای جهان از ترکیه مطرح ترین چهره سنگین وزن است اما نمایش خیره کننده کمیل در دیدار نیمه نهایی مقابل دلاگنف حالا از او یک ستاره ساخته است، ستاره ای که در 33 ثانیه حریف آمریکایی را با امتیاز عالی شکست داد.

حالا مبارزه با طاها آکگول تکلیف قهرمان را مشخص می کند. 2 اخطار پی در پی برای کمیل قاسمی 2 امتیاز را برای آکگول به همراه داشت و خارج شدن پای کمیل از تشک نتیجه مبارزه را 3 برصفر کرد.

تک امتیاز کمیل در ثانیه های پایانی امتیازات را برای 3 بر یک کرد اما مبارزه با همین نتیجه به پایان رسید تا اولین مدال نقره کاروان ایران به دست او کسب شود.

 

 کمیل قاسمی

جنجال حضور در المپیک

پرویز هادی رقیب کمیل قاسمی  و هم وزن او کسی بود که توانست سهمیه المپیک ریو را بدست بیاورید و قرار بود با توجه به درخشش هایش او به المپیک برزیل فرستاده شود اما در نهایت با برگزاری انتخابی با کمیل قاسمی با نتیجه ۲ – ۲ و صرفا با گرفتن امتیاز آخر کمیل قاسمی پیروز شد

حق خوردی از پرویز هادی موجب اعتراض شدید مردم آذربایجان و چند نمانیده مجلس شد اما در نهایت رسول خادم از تصمیم خود برای کنار گذاشتن پرویز هادی کوتاه نیامد !!

 

دانلود بازی اول کمیل قاسمی

کمیل قاسمی در دور نخست، با نتیجه 5 بر 2 مقابل کوری جارویس از کانادا به پیروزی رسید.

,دانلود کشتی کمیل قاسمی فینال,دانلود مراسم اهدای مدال طلا کمیل قاسمی,دانلود مرام اهدای مدال طلا کمیل قاسمی 2016,دانلود مسابقه های کمیل قاسمی,مراسم اهدای مدال کمیل قاسمی 

 
 
 

دانلود ویدئو

 

دانلود بازی دوم کمیل قاسمی

در مرحله یک چهارم نهایی مقابل کمال عبدالمطلب از مصر 7 بر صفر به برتری دست یافت

 

 
 
 

دانلود ویدئو

 

دانلود بازی سوم کمیل قاسمی

قاسمی در ادامه و در مرحله یک چهارم نهایی در یک کشتی حساس مقابل گنو پتریاشویلی قهرمان سابق جهان با نتیجه 4-4 به برتری دست یافت

 

 
 
 

دانلود ویدئو

دانلود بازی نیمه نهایی

اوج قدرت کمیل قاسمی در این بازی مشخص شد او توانست حریف آمریکایش را در 33 ثانیه با چهار بارانداز 10 بر 0 به پیروزی برسد

 

 
 
 

دانلود ویدئو

 

دانلود بازی فینال کیمیل قاسمی

امسب یاعت 2 بامداد 31 مرداد 95 کمیل قاسمی به مصاف حرف ترکیه ای خودش میرود با کسب پیروزی مدال طلا ی المپیک 22016 را کسب خواهد کرد

دانلود مراسم اهدای مدال

دانلود کامل مراسم اهدای مدال طلا به کمییل قاسمی بزودی قرار میگیرد


دانلود اهدای مدال نقره کمیل قاسمی,دانلود فینال کمیل قاسمی المپیک 2016,دانلود فینال مسابقه کمیل قاسمی,دانلود کشتی فینال کمیل قاسمی,دانلود کشتی کمیل قاسمی در 33 ثانیه,دانلود کشتی کمیل قاسمی فینال,دانلود مراسم اهدای مدال طلا کمیل قاسمی,دانلود مرام اهدای مدال طلا کمیل قاسمی 2016,دانلود مسابقه های کمیل قاسمی,مراسم اهدای مدال کمیل قاسمی

 فیلم مسابقه فینال کشتی کمیل قاسمی یکشنبه 31 مرداد 95 المپیک 2016 | آپارات کشتی و مدال طلا نقره کمیل قاسمی 31 مرداد 1395

 


 

دانلود فیلم برنده شدن مدال طلای کشتی‌ کمیل قاسمی یکشنبه ...

loveboy95.blogsky.com/1395/.../31/.../دانلود-فیلم-برنده-شدن-مدال-طلای-کشتی‌-کم...
 
۲۹ دقیقه پیش - زمان کشتی کمیل قاسمی در فینال المپیک 2016 ریو, تاریخ مسابقه ... کمیل قاسمی یکشنبه 31 مرداد 95 | لحظه اهدایمدال طلای المپیک 2016 ریو به کمیل قاسمی .... اگر کمیل قاسمی مدال طلای المپیک را بگیرد با یکطلا،یک نقره ویک برنز ...

کلیپ برنده شدن کمیل قاسمی و اهدای مدال طلای المپیک 2016 ...

olympics2016.blogsky.com/1395/.../31/.../کلیپ-برنده-شدن-کمیل-قاسمی-و-اهدای-مدال...
 
۱۸ دقیقه پیش - زمان کشتی کمیل قاسمی در فینال المپیک 2016 ریو, تاریخ مسابقه .... دانلود فیلمبرنده شدن مدال طلای کشتی‌ کمیل قاسمی یکشنبه 31 مرداد 95 | لحظه ... وی برندهدو مدال برنز مسابقات جهانی کشتی جوانان و یک مدال نقره مسابقات قهرمانی …

نتیجه کشتی فینال کمیل قاسمی در المپیک 2016 | فیلم کامل ...

nemonesoal.blog.ir/1395/.../31/نتیجه-کشتی-فینال-کمیل-قاسمی-در-المپیک-2016-...
 
۲۶ دقیقه پیش - برچسب ها: نتیجه کشتی فینال کمیل قاسمی در المپیک 2016، فیلم مسابقه فینال کشتی کمیل ... ساعت شروع مسابقه = 2 بامداد - 31 مرداد 95 ... اگر کمیل قاسمی مدال طلای المپیک را بگیرد با یک طلا،یک نقره ویک برنز پر افتخار ترین ...

دانلود فیلم برنده شدن مدال طلای کشتی‌ کمیل قاسمی یکشنبه ...

www.freecamp.ir/news/129852
 
۹ دقیقه پیش - دانلود فیلم برنده شدن مدال طلای کشتی‌ کمیل قاسمی یکشنبه 31 مرداد 95 ... زمان کشتی کمیل قاسمی در فینال المپیک 2016 ریو, تاریخ مسابقه .... اگر کمیل قاسمی مدال طلای المپیک را بگیرد با یکطلا،یک نقره ویک برنز پر افتخار .

برنامه کامل کشتی آزاد ایران در المپیک 2016 ریو - مجله ...

fantea.rozblog.com/post/471/برنامه-کامل-کشتی-آزاد-ایران-در-المپیک-2016-ریو/
 
۱ روز پیش - در تاریخ 29 مرداد 95 مسابقات به شرح زیر می باشد : ... کشتی, حسن یزدانی, آزاد 74 کیلوگرم, فینال, 02:00 ... کشتی,کمیل قاسمی, آزاد 125 کیلوگرم, مقدماتی, 17:30 ... در بالای جدول نیز ولادمیر خینچیگاشویلی قهرمان جهان و دارنده مدال نقره المپیکاز گرجستان، حاجی علی اف دارنده دو مدال طلای جهان (در ... یکشنبه 31 مرداد 95 :.

فیلم/ پیروزی باشکوه کمیل قاسمی در مقابل حریف آمریکایی ...

www.ghatreh.com/.../فیلم-پیروزی-باشکوه-کمیل-قاسمی-مقابل-حریف-آمریکایی-زم...
 
کمیل قاسمی کشتی گیر وزن 120 کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد کشورمان در مر حله نیمه نهایی مسابقات المپیک ... شنبه، 30 مرداد 1395ساعت 20:312016-08-20ورزشی ...

زمان مسابقه فینال کمیل قاسمی | کمیل قاسمی نماینده وزن 125 - ...

www.ghatreh.com/news/nn33279075/زمان-مسابقه-فینال-کمیل-قاسمی
 
کمیل قاسمی نماینده وزن 125 کیلوگرم کشتی آزاد ایران در مرحله نیمه نهایی ... صعود تاریخی کمیل قاسمی به فینال المپیک/ حریف آمریکایی در 33 ثانیه زانو زد ... شنبه، 30 مرداد 1395 ساعت 20:202016-08-20ورزشی ... و سرنوشت ساز به مصاف طاها آکگول دارنده 2 مدال طلای جهان از ترکیه می رود. ... استخدام مربی در تهران | یکشنبه 31 مرداد 95 ...

برنامه کامل کشتی آزاد ایران در المپیک 2016 ریو | فیلم و ...

www.kolbenews.ir/.../برنامه-کامل-کشتی-آزاد-ایران-در-المپیک-2016-ریو-فیلم-نتی...
 
۲ روز پیش - برنامه امروز کشتی آزاد ایران در المپیک 2016 جمعه 28 مرداد 95, 0, 137, kolbenews ... جهان و دارنده مدال نقره المپیک از گرجستان، حاجی علی اف دارنده دو مدال طلای جهان ... کمیل قاسمی درباره آمادگی‌اش برای حضور در بازی‌های المپیک ریو گفت: مدتی ... یکشنبه 31 مرداد 95 : ... وزن 97 کیلوگرم / رضا یزدانی / از ساعت 22:30 فینال.

دانلود فینال کشتی کمیل قاسمی - مطالب و اخبار جدید روز ایران ...

khabarak.net/news/76535/دانلود-فینال-کشتی-کمیل-قاسمی
 
دانلود فینال مسابقه کمیل قاسمی \n دانلود فینال کشتی کمیل قاسمی + اهدای مدال \n مراسم اهدای م. ... مراسم اهدای مدال طلا به کمیل قاسمی کشتی آزاد المپیک 2016 دانلود فینال ... 19 hours ago - مسابقه کشتی کمیل قاسمی امروز 30 مرداد 95 در المپیک 2016ریو|نتیجه و فیلم . ... فال روزانه 31 مرداد 1395 طالع بینی امروز یکشنبه 31 مرداد 95.

مشاهده فیلم مدال طلای کمیل قاسمی 31 مرداد 1395 | دانلود آهنگ | ...

pasokhname-khordad95.ir/2016/08/20/مشاهده-فیلم-مدال-طلای-کمیل-قاسمی-31-مردا/
 
۲۶ دقیقه پیش - زمان کشتی کمیل قاسمی در فینال المپیک 2016 ریو, تاریخ مسابقه کشتی ... علیرضا کریمی و کمیل قاسمی شنبه 30 و31 مرداد 95 | دانلود فیلم سجاد … ..... برزیل کمیل قاسمی علیرضا کریمی // حریف رقیب تاریخچه مدال طلا برنز نقره ...

دانلود فیلم مراسم اهدای مدال طلا به کمیل قاسمی کشتی آزاد ...

pasokhname-khordad95.ir/2016/08/20/دانلود-فیلم-مراسم-اهدای-مدال-طلا-به-کمی/
 
۹ دقیقه پیش - 31 مرداد 95 | لحظه اهدای مدال طلای المپیک 2016 ریو به کمیل قاسمی. نتیجه مسابقه فینال کشتی کمیل قاسمی در المپیک 2016 | … .... کمیل قاسمی علیرضا کریمی // حریف رقیب تاریخچهمدال طلا برنز نقره آسیا جهان دنیا ، قهرمان جویبار ...

کشتی آزاد | نتیجه مسابقات کمیل قاسمی المپیک ریو 2016 | ...

bestarinha.xyz › صوت و ویدیو
 
۱۱ ساعت پیش - ساعت کشتی کمیل قاسمی المپیک 2016 ریو+فیلم مسابقه و … ... ۱۱ ساعت پیش – ساعت پخش و نتیجه کشتیعلیرضا کریمی و کمیل قاسمی شنبه 30 و 31 مرداد 95 … برنامه کامل ... وزن 125 کیلوگرم / کمیل قاسمی / از ساعت 23:30 فینال… .... دانلود فیلم کسب مدال طلا حسن یزدانی درالمپیک ۲۰۱۶ ریو+مصاحبه بعد از …

نتیجه و فیلم مسابقه فینال حسن یزدانی کشتی آزاد المپیک ...

www.postnama.ir/.../نتیجه-و-فیلم-مسابقه-فینال-حسن-یزدانی-کشتی-آزاد-المپیک-...
 
۱ روز پیش - وزن 125 کیلوگرم / کمیل قاسمی / از ساعت 23:30 فینال. یکشنبه . ... دانلود فیلم حسن یزدانی؛ مدعی جدی مدال طلای کشتی آزاد ریو ... آزادکار کشتی ایران بر .... وزن 125 کیلوگرم / کمیل قاسمی / از ساعت 23:30 فینال یکشنبه 31 مرداد 95 : ... نتیجه مسابقه ... نتیجه مسابقه کشتی حسن یزدانی المپیک 2016 ریو 29 مرداد 95.

گزارش لحظه به لحظه کشتی کمیل قاسمی/قاسمی با تحقیر ...

www.yjc.ir › ورزشی › المپیک ریو
 
۹ ساعت پیش - کمیل قاسمی به فینال رقابت های کشتی آزاد وزن 125 کیلو گرم المپیک 2016 برزیل رسید. ... قاسمی دور دوم وزن 125 کیلو گرم رقابت های کشتی آزاد المپیک 2016 برزیل .... انشاالله منتطر مدال طلا ت هستیم دلاور یا امام رضا ع ... ۰۰:۳۲ - ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ ... داره زحمت میکشه واسه چنین روزی حیفه یه طلا نداشته باشه همش نقره برنز حالا ...

برنامه کامل کشتی آزاد ایران در المپیک 2016 ریو | مجله خبری ...

blogposter.ir › اخبار
 
۱ روز پیش - وزن 125 کیلوگرم / کمیل قاسمی / از ساعت 23:30 فینالیکشنبه 31 مرداد 95 : وزن 65 کیلوگرم / میثم نصیری / از ساعت 17:30 مقدماتی.

ساعت و زمان شروع مسابقات کشتی آزاد ایران در المپیک 2016 ...

kaber.ir/?p=65731
 
۱ روز پیش - وزن 125 کیلوگرم / کمیل قاسمی / از ساعت 23:30 فینالیکشنبه 31 مرداد 95 : وزن 65 کیلوگرم / میثم نصیری / از ساعت 17:30 مقدماتی.

مهمترین اخبار ایران و جهان

vista.ir/
 
یکشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ / Sunday, 21 August, 2016 ... از خوشحالی برانکو برای دریافت مدال طلای یک پرسپولیسی در المپیکتا باخت ... برنامه روز پایانی رقابت های المپیک - برنامه روز نوزدهم (یکشنبه 31 مرداد)و پایانی مسابقات المپیک ریو مشخص شد و ...کمیل قاسمی در 33 ثانیه فینالیست شد - رقابتهای وزن ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد ...

رکابزن سوئدی در دوچرخه سواری کوهستان زنان المپیک طلا گرفت

www.fastcamp.ir/news/70588
 
در این ماده رکابزن لهستانی نقره گرفت و مدال برنز نیز به نماینده کانادا رسید. سی و یکمین دوره بازی های المپیک 2016 ریو از 15 مرداد ماه با حضور 10 هزار و 444 ورزشکار از 206 کشور جهان به میزبانی شهر ریودوژانیرو برزیل آغاز شد. ... زمان مسابقه کشتی کمیل قاسمی در فینال المپیک 2016 ریو+تاریخ ... فال روزانه یکشنبه 31 مرداد 95.

قاسمی فینالیست شد/ طوفان 33 ثانیه ای «کمیل» - خبرگزاری ...

tnews.ir/news/6b1968888857.html
 
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری میزان از ریو، کمیل قاسمی، آزادکار وزن 125 کیلوگرم کشورمان در مرحله نیمه نهاییمسابقات المپیک 2016 ریو به ... آفتاب نیوز : رقابت های وزن 125 کیلوگرم کشتی آزاد بازی های المپیک 2016 برزیل، از ساعت ... جلد پیروزی/یکشنبه 31 مرداد 95مدال طلای وزن ۵۶ کیلوگرم به آمریکا و ۷۵ کیلوگرم ...

برنامه کامل کشتی آزاد ایران در المپیک 2016 ریو - وب ایرونی

www.webiruni.ir/news/38168
 
۱ روز پیش - وزن 125 کیلوگرم / کمیل قاسمی / از ساعت 23:30 فینالیکشنبه 31 مرداد 95 : وزن 65 کیلوگرم / میثم نصیری / از ساعت 17:30 مقدماتی.

کمیل قاسمی حریف آمریکایی در 33 ثانیه برد آپارات - صفحه ...

jahansite.xyz/post/?q=کمیل+قاسمی+حریف+آمریکایی+در+33+ثانیه+برد+آپارات
 
قاسمی در حالی به فینال المپیک رسید که رسول خادم سرمربی تیم‌ملی ان ... کمیل قاسمی در مرحله نیمه نهایی مسابقات کشتی آزاد المپیک 2016 ریو به مصاف ترول دلاگنف ... لندن برگزار شد با کسب ۱۲ مدال (۴ طلا، ۵ نقره و ۳ برنز) به عنوان هفدهمی دست پیدا کرد. ....مسابقات کشتی آزاد روزهای 29 تا 31 مرداد در ریودوژانیرو برزیل برگزار می شود.

اعلام نتایج مسابقات انتخابی المپیک رشته ی کشتی - نمناک

namnak.com/اعلام-نتایج-مسابقات-انتخابی-المپیک-رشته-ی-کشتی.p28602
 
 رتبه: ۵ - ‏۶ نقد
کمیل قاسمی آزادکار سنگین وزن ایران و امید نوروزی نماینده 66 کیلوگرم کشتی فرنگی ... سهمیه المپیک ریو را بدست آورده بودند به ترتیب به مدال طلا و نقره این مسابقات ... این رقابت ها،سهمیه المپیک 2016 را بدست آورده بود،در دیدار فینال توانست با نتیجه .... روی خودتان در روز یکشنبه 31 مرداد ماه 1395 فال روزانه سایت نمناک را بخوانید.

صعود تاریخی کمیل قاسمی به فینال المپیک - اخبار شهر ما

ourcitynews.com/post/?q=صعود+تاریخی+کمیل+قاسمی+به+فینال+المپیک
 
آزادکار وزن 125 کیلوگرم کشورمان در فینال این رقابت‌ها باید به مصاف برنده طاها آکگول ... خبرگزاری ایسنا: در ادامه رقابت های کشتیآزاد المپیک 2016 ریو، کمیل قاسمی نماینده ... المپیک در یک دیدار سخت و سرنوشت ساز به مصاف طاها آکگول دارنده 2 مدال طلایجهان ..... فال روز یکشنبه 31 مرداد 1395 .... نتایج بازی استقلال نفت در نیمه اول 95.

دیدار فینال المپیک کمیل قاسمی 2016 - اخبار شهر ما

ourcitynews.com/post/?q=دیدار+فینال+المپیک+کمیل+قاسمی+2016
 
روسیه با داشتن دو شمشیرباز در فینال به طور قطع یک مدال طلا و یک مدال نقره را به نام خود ثبت کرد. در این دیدار سوفیا .... کمیل قاسمی در مرحله نیمه نهایی مسابقات کشتی آزاد المپیک 2016 ریو به مصاف ترول دلاگنف از آمریکا خواهد رفت. آزادکار 125 .... فالروز یکشنبه 31 مرداد 1395 ... فیلم کشتی کمیل قاسمی پروزی هادی انتخاب المپیک.

صعود مقتدرانه کمیل قاسمی به فینال المپیک/ به زانو درآوردن ...

www.isna.ir/.../صعود-مقتدرانه-کمیل-قاسمی-به-فینال-المپیک-به-زانو-درآوردن-حری...
 
۲ ساعت پیش - به گزارش ایسنا، کمیل قاسمی نماینده وزن 125 کیلوگرم کشتی آزاد ایران در مرحله نیمه ... دیگر نماینده ایران در روز دوم رقابت‌های کشتی آزاد المپیک 2016 علیرضا کریمی بود که ... در روز نخست این رقابت‌ها کشتی آزاد ایران توسط حسن یزدانی در وزن 74 کیلوگرم به مدال طلا رسید و حسن ... المپیک ریو. جمع. برنز. نقرهطــلا ...

جلد استقلال جوان/یکشنبه 31 مرداد 95 - Shafaqna

sport.shafaqna.com/FA/0258703
 
۴۱ دقیقه پیش - جلد استقلال جوان/یکشنبه 31 مرداد 95. ... تلگرام‌های المپیک 2016 - زنده از ریو/ برق طلا برگردن فارسی زبان های تاجیک. - ورزش 3 ... حریف کمیل قاسمی برای فینال المپیک مشخص شد. - ایلنا ورزشی ... طنز کشتی کمیل قاسمی با حریف آمریکایی + فیلم ... یزدانی پس از کسب مدال طلا: خوشحالم که طلسم شکنی کردم.

آکگول در پی تنها طلای ورزش ترکیه در المپیک مقابل کمیل ...

khabarone.ir/news/3316717
 
یکشنبه-۳۱ مرداد ۱۳۹۵ Saturday, 20 August 2016 .... قاسمی یک بار در فینال مسابقات جهانی 2014 ازبکستان مغلوب این کشتی‌گیر شده بود. کشتی آزاد ترکیه در حالی به فینال بازی‌های المپیک ریو رسیده و حریف کمیل قاسمی شده که تا امشب هنوز ... طاها آکگول، دارنده 2 مدال طلا و یک برنز جهان از ترکیه با قرعه ای خوب و شانسی بالا، مقابل ...

صعود تاریخی کمیل قاسمی به فینال المپیک - صفحه نخست

nazbid.xyz/post/?q=صعود+تاریخی+کمیل+قاسمی+به+فینال+المپیک
 
به گزارش ایسنا، در ادامه رقابت های کشتی آزاد المپیک 2016 ریو، کمیل قاسمی ... المپیک در یک دیدار سخت و سرنوشت ساز به مصاف طاها آکگول دارنده 2 مدال طلای .... برگزار شد با کسب ۱۲ مدال (۴ طلا، ۵ نقره و ۳ برنز) به عنوان هفدهمی دست پیدا کرد. .... فال روز یکشنبه 31 مرداد 1395 ... فیلم کشتی جردن باروز با حریف ازبکستان در المپیک.

سایت فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران

www.iawf.ir/
 
رقابت های کشتی فرنگی المپیک 2016 برزیل روزهای 24 تا 26 مرداد و مسابقات کشتی آزاد روزهای 29 تا 31 ... کمیل قاسمی با شکست حریف آمریکایی راهی دیدار فینال شد ...

خبرهای طرفداری | خبر فارسی

khabarfarsi.com/طرفداری
 
آخرین تاریخ بروز رسانی ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۰:۱۲ ... کشتی آزاد المپیک ریو 2016؛ کمیل قاسمی گام نخست را محکم برداشت ... از آمریکا با ثبت زمان 1:56:16 زودتر از سایرین از خط پایان عبور کرد و به مدال طلا رسید. ... ماجا لوژچوسکا از لهستان 37 ثانیه دیرتر به خط پایان رسید و نقره گرفت تا نایب قهرمانی المپیک پکن خود را تکرار کند .

صفحه اول روزنامه ایران ورزشی چاپ 31 مرداد/مدال پرارزش سنگین ...

news.asemanpub.com/63174-31.html
 
یکشنبه 1395/05/31 12:55 مصادف با: Sunday 2016/08/21 00:55 ... صعود کشتی گیران ترکیه به فینال المپیک ریو 2016... صفحه اول روزنامه ورزشی ابرار چاپ 31 مرداد/حسین یزدانی از نقره طلا ساخت /کشتی .... ساعت24-مدال پرارزش سنگین وزن برگردن کمیل قاسمی /برنزی که باید طلا می شد/صفحه نخست روزنامه ایران ورزشی چاپ فردا ...

اخبار ورزشی » کمیل آماده تبدیل به بهترین فوق‌سنگین تاریخ

www.bkhabar.ir/9489676/کمیل_آماده_تبدیل_به_بهترین_فوق‌سنگین_تاریخ
 
نقره ویک برنز پر افتخار ترین کشتی گیر تاریخ خواهد شد. ... ووشو در سانحه رانندگی در شهر خاش جان باخت · جلد استقلال جوان/یکشنبه 31 مرداد 95 ... شنبه 30 مرداد23:54 ... اگر کمیل قاسمی مدال طلای المپیک را بگیرد با یک طلا،یک نقره ویک برنز پر افتخار ترین کشتی گیر تاریخ خواهد شد. ... حال و هوای منزل قاسمی قبل از شروع فینال.

برنامه کامل کشتی فرنگی المپیک 2016

javuni.ir/news/131547
 
۲۱ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. - برنامه کامل بازیهای کشتی آزاد و فرنگی المپیک 2016، تاریخ و ساعت بازیهای کشتی ... ریو + جدول، المپیک 2016 ریو؛ برنامه کامل مسابقات کشتی فرنگی و آزاد اعلام شد. ... برنامه کامل کشتی آزاد و فرنگی المپیک در 2016 | نتایج و فیلم ... وزن 125 کیلوگرم / کمیل قاسمی / از ساعت 23:30 فینال یکشنبه 31 مرداد 95 :

صفحه ورزش - مشرق نیوز | آخرین اخبار ایران و جهان | ...

www.mashreghnews.ir/fa/sports-news
 
صید طلا از دریای خون/ یزدانی طلسم 16 ساله کشتی آزاد را شکست +عکس و فیلم · صعود تاریخی کمیل قاسمی به فینال المپیک/ حریف آمریکایی در 33 ثانیه زانو زد +فیلم ... و به مدال طلا بازی های المپیک 2016 ریو دست یافت تا طلسم 16 ساله طلای کشتی ..... پر امید ترین تکواندو کار ایران چهارشنبه ۲۷ مرداد ماه روی شیاپ چانگ مبارزات ریو ...

مجموعه اخبار، تصاویر و فیلم های ورزشی شبکه خبر

www.irinn.ir/list/6/ورزشی
 
۱۳۹۵ یک شنبه ۳۱ مرداد | 2016 - 08 - 21 ... کمیل قاسمی در دیدار پایانی سنگین وزن کشتی آزاد بازی های المپیک ریو ساعت ۲ بامداد یکشنبه به مصاف «طاها آکگول» از ...

درخواست مربی تیم ملی کشتی آزاد: برای کمیل دعا کنید - ...

www.mehrnews.com/news/.../درخواست-مربی-تیم-ملی-کشتی-آزاد-برای-کمیل-دعا-کن...
 
شناسهٔ خبر: 3746826 - شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۹:۴۸ ... مهر به ریودوژانیرو، کمیل قاسمی در دومین مبارزه مود در مسابقات کشتیآزاد المپیک حریفی از گرجستان را شکست داد ...

کمیل در 33 ثانیه به فینال رسید/ هشتمین مدال ایران قطعی شد

www.bornanews.ir/.../448331-کمیل-در-ثانیه-به-فینال-رسید-هشتمین-مدال-ایران-قط...
 
به گزارش خبرنگار گروه ورزش خبرگزاری برنا، دیدار نیمه نهایی وزن 125 کیلوگرم کشتی آزاد المپیک ریو، کمیل قاسمی از کشورمان ساعت 19:55 دقیقه امروز در سالن ...

کلیپ دریافت مدال طلا کیانوش رستمی در المپیک ریو 2016 ...

mag.roidbaz.ir/tag/کلیپ-دریافت-مدال-طلا-کیانوش-رستمی-در-ال/
 
نتیجه و فیلم وزنه برداری کیانوش رستمی در المپیک ۲۰۱۶ ریو … .... این وزنه بردار در این مسابقات مدال نقره را دریافت کرد و کیانوش رستمی، از کشورمان به مدال … ... نتایج بازیهای المپیک 2016 ریو | 23 مرداد 95 | فیلم – مجله … ..... پخش انلاین کشتی کمیل قاسمی در المپیک 30 مرداد : مجله اینترنتی رویدباز در نتیجه فینال کشتی ازاد ...

هرلحظه، گزارش لحظه به لحظه کشتی کمیل قاسمی/قاسمی با ...

harlahze.com/.../گزارش-لحظه-به-لحظه-کشتی-کمیل-قاسمی-قاسمی-با-تحقیر-حریف-آ...
 
کمیل قاسمی به فینال رقابت های کشتی آزاد وزن 125 کیلو گرم المپیک 2016 برزیل رسید. ... قاسمی با تحقیر حریف آمریکایی فینالیستشد ... توزیع 31 مدال طلا در شلوغ ترین روز بازی ها .... ۰۰:۳۲ - ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ ... چنین روزی حیفه یه طلا نداشته باشه همش نقرهبرنز حالا که تا اینجا اومده بقیشو با دعای خیرشما میبره ایشالا و بد المپیک جشن ...

حسن یزدانی عکس اصلی روزنامه های ورزشی یکشنبه+تصاویر | ...

damadam.ir › اخبار › تالار خبر › ورزشی
 
مدال طلای حسن یزدانی در المپیک ریو ۲۰۱۶ سوژه و تیتر اصلی روزنامه های ورزشی ... 2016-08-21 01:11:42 ... او با ۳ طلا و ۴ نقره و ۳ برنز بیشترین مدال را در تاریخ ورزش کشورمان ... در فینال مسابقات جهانی والمپیک را در سالهای بعد از انقلاب در کشتیآزاد داشته است. ... ایران ورزشی چاپ 31 مرداد/مدال پرارزش سنگین وزن برگردن کمیل قاسمی ...

شاهکار کمیل در گام دوم/ قاسمی حریف مصری را شکست داد | ایران ...

irctr.ir/news/شاهکار-کمیل-در-گام-دوم-قاسمی-حریف-مصری-را-شکست-داد-382
 
۱۰ دقیقه پیش - شاهکار کمیل در گام دوم/ قاسمی حریف مصری را شکست داد. ... گل‌های بازی؛ گرانادا 1 - 1 ویارئال · المپیک 2016ریو؛ پایان فاجعه‌بار ... نماینده وزن ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد ایران دومین پیروزی خود در بازیهای المپیک ۲۰۱۶ ریو را نیز کسب کرد. ... شد با کسب ۱۲ مدال (۴ طلا، ۵ نقره و ۳ برنز) به عنوان هفدهمی دست پیدا کرد.

برنامه کامل مسابقات کشتی آزاد ایران در المپیک 2016 ریو - ...

atrinmusic.ir/2016/08/برنامه-کامل-مسابقات-کشتی-آزاد-ایران/
 
۱۸ ساعت پیش - وزن ۱۲۵ کیلوگرم / کمیل قاسمی / از ساعت ۲۳:۳۰ فینالیکشنبه ۳۱ مرداد ۹۵ : وزن ۶۵ کیلوگرم / میثم نصیری / از ساعت ۱۷:۳۰ مقدماتی. وزن ۹۷ کیلوگرم ...

برد شیرین کمیل قاسمی در 33 ثانیه - سایت تفریحی و ...

tareenha.xyz/post/?q=برد+شیرین+کمیل+قاسمی+در+33+ثانیه
 
زمان مبارزه کمیل قاسمی در فینال المپیک. خبرگزاری ایسنا: در ادامه رقابت های کشتی آزاد المپیک 2016 ریو، کمیل قاسمی ... المپیکدر یک دیدار سخت و سرنوشت ساز به مصاف طاها آکگول دارنده 2 مدال طلای جهان از ترکیه می‌رود. ... در رقابت های انتخابی وزن 125 کیلوگرم صبح امروز کمیل قاسمی به پرویز هادی ..... فال روز یکشنبه 31 مرداد 1395.

جام نیوز - ورزشی

www.jamnews.ir/service/sport
 
صعود مقتدرانه کمیل قاسمی به فینال المپیک/ به زانو درآوردن حریف آمریکایی در 33 ثانیه ... نماینده سنگین وزن کشتی آزاد ایران با پیروزی مقابل حریف خود از آمریکا راهی دیدار ... رحیمی هم می توانست طلا بگیرد / امروز هم شانس کسب مدال طلا را داریم .... گورمیناسیان رقیب ارمنی بهداد سلیمی که موفق به کسب مدال نقره المپیک شد، در فقر کامل ...

کمیل قاسمی

tafrihi-center.ir/tag/کمیل-قاسمی
 
نتیجه کشتی حسن یزدانی در المپیک 2016 ریو+دانلود فیلم کامل مسابقات و مراسم اهدای مدال ... برنامه ورزشکاران ایران در جمعه 29مرداد 95 المپیک 2016 ریو ... 5 days ago - مسابقات کشتی آزاد در المپیک ۲۰۱۶ ریو از جمعه ۲۹ مردادماه آغاز و تا یکشنبه ۳۱ مردادماه . ... کیلوگرم تیم ملی کشتی بانوان به مدال طلای بازی‌های المپیک 2016 ریو رسید.

خبرنامه دانشجویان ایران | از دومین طلای وزنه‌برداری تا فرنگی ...

iusnews.ir/.../از-دومین-طلای-وزنه‌برداری-تا-فرنگی‌کارانی-که-به-روی-تشک-می‌روند-+...
 
۷ روز پیش - بررسی نتایج و برنامه های روز پنجم مسابقات سه شنبه 20 مرداد 1395 ... مدال طلای رقابت‌های شنای ۴ در ۱۰۰ متر امدادی مختلط زنان و مردان بازی‌های ... فینال رقابت‌های دوی 100 متر زنان المپیک 2016 ساعاتی قبل برگزار ... اعضای تیم ملی کشتیبرای رویارویی با حریفان المپیکی خود راهی ... کمیل قاسمی در وزن ۱۲۵ کیلوگرم.

سایت فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران

www.iranwrestling.ir/
 
رقابت های کشتی فرنگی المپیک 2016 برزیل روزهای 24 تا 26 مرداد و مسابقات کشتی آزاد روزهای 29 تا 31 مرداد ماه در سالن کاری اوکا شماره 2 شهر ریودوژانیرو برگزار خواهد شد. تصاویر برتر. مدال آوران. فیلم. حسن یزدانی دارنده مدال طلای المپیک 2016 برزیل; حسن رحیمی دارنده مدال برنز .... کمیل قاسمی نماینده وزن 125 کیلوگرم کشتی آزاد.

اخبار کشتی - کشتی فرنگی و آزاد

koshti90.persianblog.ir/tag/اخبار_کشتی
 
رقابت های کشتی آزاد المپیک 2016 برزیل: کسب مدال برنز توسط حسن رحیمی ..... جواد ر فوگر، روزهای 31 تیر و اول مردادماه، در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد و در پایان .... تیم ملی کشتی فرنگی نوجوان، با کسب 6 مدال طلا، یک نقره ویک برنز و 83 امتیاز به ... مسابقه انتخابی وزن 125 کیلوگرم کشتی آزاد: کمیل قاسمی پیروز نهایی ...

دانلود فیلم کشتی حسن یزدانی دیشب در المپیک 2016 - جدید 95

jadid95.ir › فیلم
 
۱۶ ساعت پیش - 2016، نتیجه مسابقه فینال کشتی حسن یزدانی در المپیک2016 ریو، دانلود فیلم کامل ... فیلم اهدای مدال طلا به حسن یزدانی در المپیک 2016 ریو | دانلود کامل ... نتیجه و دانلود فیلم کشتی کمیل قاسمی شنبه 30 سی مرداد 1395 المپیک … ..... کشتیآزاد بزرگسالان برای حضور در رقابت های المپیک 2016 برزیل روزهای 31 …

مسابقه کشتی الیش مردان درتهران در 28 مرداد 95 - آخرین اخبار ...

khabarduni.ir/search/?q=مسابقه+کشتی+الیش+مردان+درتهران+در+28+مرداد+95
 
17-1-2016 ورزش ایسنا 29 ... این مسابقه با پیروزی کمیل قاسمی پایان یافت و قاسمی در وزن ۱۲۵ کیلوگرم راهی ... مراسم اختتامیه این رقابت‌ها نیز 31 مرداد ماه برگزار می‌شود. ... رقابتهای کشتی فرنگی المپیک ۲۰۱۶ برزیل روزهای ۲۴ تا ۲۶ مرداد و مسابقات .... فدراسیون کشتی در سال 94 موفق به کسب 435 مدال طلا، نقره و برنز از مسابقات ...

نتیجه مسابقات کشتی ریو 25 مرداد

4khabar.ir/search/?q=نتیجه+مسابقات+کشتی+ریو+25+مرداد
 
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. - رقابت های کشتی فرنگی المپیک 2016 برزیل روزهای 24 تا 26 مرداد و ... یزدانی و کمیل قاسمی اعضای تیم ملی کشتی آزاد ایران هستند که در المپیک ریو به ... مسابقات کشتی آزاد روزهای 29 تا 31 مرداد در ریودوژانیرو برزیل ... کشتی ورزش اول ایران است که بیشترین مدال های تاریخ ورزش را در ادوار .... *این فیلم را ببینید.

نتایج زنده Live Scores - سایت 1 ورزش

1varzesh.com/live
 
لیگ قهرمانان آسیا · فوتسال جام ملت‌ها · مقدماتی المپیک ۲۰۱۶ · جام ملت‌های آسیا · فوتبال اروپا ... کوپا آمه‌ریکا 2016 · کوپا آمه‌ریکا 2015 ..... مسابقات گزینشی سهمیه المپیک ..... یکشنبه، 31 مرداد 1395 ..... 19:04 کشتی آزاد المپیک؛ کمیل قاسمی 7 - 0 عبدالمطلب ... 17:34 یزدانی، رحیمی و علیزاده پاداش گرفتند/ کیمیا پاداش مدال طلا گرفت.

برنامه کامل مسابقات کشتی آزاد ایران در المپیک 2016 ریو ...

bahar.run/برنامه-کامل-مسابقات-کشتی-آزاد-ایران-در/
 
۲ روز پیش - برنامه کامل کشتی آزاد ایران در المپیک ۲۰۱۶ ریو , ساعت بازیهای کشتی آزاد ... آزاد ایران المپیک ۲۰۱۶ ریو,حسن رحیمی ,حسن یزدانی,علیرضا کریمی,کمیل قاسمی ... جهان و دارنده مدال نقره المپیک از گرجستان، حاجی علی اف دارنده دو مدال طلایجهان (در ... وزن ۱۲۵ کیلوگرم / کمیل قاسمی / از ساعت ۲۳:۳۰ فینالیکشنبه ۳۱ مرداد ۹۵ :.

کاپ | پایگاه خبری تحلیلی کاپ | اخبار فوتبال

cup.ir/
 
18:19 المپیک ریو/ کریمی، با شکست حریف بلغار به یک چهارم رسید; 18:19 تمرینات جالب ... 18:09 کشتی 120 کیلوگرم؛ برد کمیل قاسمی مقابل حریف کانادا / المپیک ریو 2016; 18:09 .... لحظه های ماندگار المپیکفینال دوی صدمتر( المپیک . .... کسب مدال طلا.... 1395/05/31 ..... قسمت پانزدهم؛ رستم و سهراب مدال آوران ایران / پادکست کاپ ...

نتایج بازیهای المپیک 2016 ریو 24 مرداد 95 - مشاوره و ...

aftabiran.rzb.ir/post/443/نتایج-بازیهای-المپیک-2016-ریو-24-مرداد-95.html
 
۷ روز پیش - برنامه بازیهای المپیک 2016 ریو | 19 مرداد 95 | فیلم و نتایج مسابقات امروز ... المپیک 2016 برزیل روزهای 24 تا 26مرداد و مسابقات کشتی آزاد روزهای 29 تا ... نتایج و ... پیگیری می‌شود که فینال مردان در 31 مرداد و فینال بانوان در 24 مردادبرگزار خواهد شد. ... فال روزانه 24 مرداد 1395 طالع بینی امروز یکشنبه 24 مرداد 95.

المپیک 2016 ساعت کشتی حبیب اخلاقی | جستجو | یاس

ea3.ir/list/المپیک+2016+ساعت+کشتی+حبیب+اخلاقی.html
 
برنامه رقابت کاروان ورزشی ایران در روز ششم المپیک 2016 ... سی و یکم» و «المپیک ریو» شناخته می‌شود از 5 تا 21 اوت 2016 میلادی (15 تا 31 مرداد 1395) در شهر .... جهانی از 4 کشتی هجومی سوریان در این رقابت ها که منجر به کسب مدال طلا شد تمجید کرد. ... کمیل قاسمی سومین دیدار، مسابقه انتخابی وزن 125 کیلوگرم برای حضور در مسابقات ...

کمیل قاسمی فینالیست المپیک شد | News File

newsfile.ir/news/کمیل+قاسمی+فینالیست+المپیک+شد
 
کمیل قاسمی در رقابتهای سنگین وزن کشتی ‌آزاد فینالیست شد. ... آخرین اخبار از المپیک ریو 2016 (95 05 10) فیلم در این فیلم آخرین اخبار داغ روز و ... و کمیل قاسمی باید در یک دیدار سخت و سرنوشت ساز برای کسب مدال طلای وزن ۱۲۵ کیلو . .... مرداد 1395هجری شمسی برابر با 26 شوال سال 1437 هجری قمری و 31 ژوئیه 2016 میلادی است .

طلای المپیک حق حسن یزدانی بود - هاب سیتی

https://hubcity.ir/news/13575
 
۶ ساعت پیش - وی اضافه کرد: انور گودیف روس کشتی گیر قدرتمند و باتجربه ای است که ... یزدانی، جردن باروز آزادکار نامدار و دارندهمدال طلای المپیک لندن را مغلوب ... ریو آغاز شد که «حسن یزدانی» دارنده مدال طلای جوانان جهان و نقره پیکارهای ... صعود مقتدرانهکمیل قاسمی به فینال المپیک/ به زانو درآوردن. .... فال روز یکشنبه 31 مرداد 1395.

فیلم/ کمیل قاسمی در ۳۳ ثانیه حریف را ضربه کرد - صفحه نخست

nazaninha.xyz/post/?q=فیلم%2F+کمیل+قاسمی+در+۳۳+ثانیه+حریف+را...کرد
 
فیلمکمیل قاسمی در ۳۳ ثانیه حریف را ضربه کرد ... کمیل قاسمی در مرحله نیمه نهایی مسابقات کشتی آزاد المپیک 2016 ریو به مصاف ترول ... عکس/ حریف قدرتمند کمیل قاسمی در فینال المپیک صعود تاریخی کمیل قاسمی .... برگزار شد با کسب ۱۲ مدال (۴ طلا، ۵ نقرهو ۳ برنز) به عنوان هفدهمی دست پیدا کرد. ..... فال روز یکشنبه 31 مرداد 1395.

فینال کشتی 125 کیلوریو - بازتاب 24

baztab24.com/search/?q=فینال+کشتی+125+کیلوریو
 
مسابقه انتخابی وزن 125 کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در المپیک 2016 ... حضور فرد بر‌تر در بازی‌های المپیک ۲۰۱۶ ریو بین کمیل قاسمی و پرویز هادی خواهد بود. ... ادامه رقابت‌های کشتی فرنگی المپیک 2016 ریو رضا کایالپ دارنده 2 مدال طلا، 2 نقره و .... فال روز یکشنبه 31 مرداد 1395 · عذرخواهی مهران مدیری بخاطر شوخی در دورهمی ...

پلاک اسم زینب طرح طلا و نقره | ویسگون | عکس ,عکس های جالب ...

picture.iranoo.ir/2016/05/22/پلاک-اسم-زینب-طرح-طلا-و-نقره-ویسگون/
 
۲ خرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. - پلاک اسم زینب طرح طلا و نقره | ویسگون ... پریا 30 مرداد 95 قسمت 29 بیست و نهم با لینک مستقیم آگوست 20, 2016; چه کسی پایه گذار مجله سخن بود؟ ... آگوست 20, 2016; زمان ( تاریخ و ساعت ) مسابقه کشتی کمیل قاسمی المپیک 2016 ریو ... نتیجه کشتی حسن یزدانی و گدویف روسی در فینال المپیک 2016 ریو+فیلم ...

ساعت پخش مسابقات کشتی آزاد المپیک ریو - اخبار ایران و جهان

newsreaders.ir/search/?...ساعت%20پخش%20مسابقات%20کشتی%20آزاد%20المپیک...
 
رقابت های کشتی فرنگی المپیک 2016 برزیل روزهای 24 تا 26 مرداد و مسابقات کشتی ... خود ضمن کسب مدال طلای تورنمنت قزاقستان جواز حضور در مسابقات المپیک ریو را ... آن جنبه تشریفاتی داشت مقابل حریف ژاپنی خود شکست خورد و به مدال نقره رسید. اما کمیل قاسمی آزادکار وزن ۱۲۵ کیلوگرم تیم ملی و دارنده مدال برنز المپیک لندن در ...

نتایج و برنامه مسابقات کشتی آزاد المپیک 2016 ریو

tafrihicenter.ir/tag/کمیل-قاسمی
 
تاریخ ارسال : جمعه 29 مرداد 1395 بازدید : 15 بار. موضوعات ... برنامه کامل کشتی فرنگی و آزاد در المپیک 2016 | نتایج و فیلم مسابقات . ... کشتی آزاد (17 تا 21 آگوست - 27 تا 31 مرداد) ... مدال طلای مسابقات کشتی بانوان در وزن 58 کیلوگرم به نماینده ژاپن رسید. ... برنامه بازیهای المپیک 2016 ریو | 29 مرداد 95 | فیلم و نتیجه مسابقات.

دومین پیروزی کمیل قاسمی در المپیک 2016 - اخبار ورزشی

atisam.ir/search/?q=دومین+پیروزی+کمیل+قاسمی+در+المپیک+2016
 
کمیل قاسمی تجربه رویارویی با بزرگان کشتی جهان را دارد ... باتجربه و عنوان‌دار وزن ۱۲۵ کیلوگرم است که یک مدال برنز المپیک و یک نقره جهانی گواه این ادعاست. .... مسابقات کشتی آزاد در المپیک 2016 ریو از جمعه 29 مردادماه آغاز و تا یکشنبه 31 مرداد ماه ادامه خواهد داشت. ... فیلم/ آلمان با پیروزی بر نیجریه به فینال فوتبال المپیک رسید.

کمیل قاسمی مبارزاتش را با پیروزی آغاز کرد | محبوب ها

mahboobha.ir/news/1471715860.../کمیل-قاسمی-مبارزاتش-را-با-پیروزی-آغاز-کرد
 
ایران در این دوره از بازیها تا به حال صاحب ۶ مدال شده است. ... 30 مرداد 1395-17:57, توسط: محبوب ها, دسته: ... ورزش ایران در دوره قبل که به میزبانی لندن برگزار شد با کسب ۱۲ مدال (۴ طلا، ۵ نقره و ۳ برنز) به عنوان هفدهمی دست پیدا کرد. ... المپیک 2016ریوکشتی آزادکمیل قاسمی ... کمیل از باخت برد ساخت/ قاسمی در یک قدمی فینال سنگین وزن.

زمان مبارزه کمیل قاسمی در فینال المپیک مشخص شد - خبر روز

khabareruz.xyz/search/?q=زمان+مبارزه+کمیل+قاسمی+در+فینال+المپیک+مشخص...
 
به گزارش ایسنا، در ادامه رقابت های کشتی آزاد المپیک 2016 ریو، کمیل قاسمی ... المپیک در یک دیدار سخت و سرنوشت ساز به مصاف طاها آکگول دارنده 2 مدال طلای جهان از ترکیه می‌رود. ... وزن ۱۲۵ کیلوگرم است که یک مدال برنز المپیک و یک نقره جهانی گواه این ادعاست. ..... قیمت هر برگ اوراق مسکن در سال 95 ... فال روز یکشنبه 31 مرداد 1395.

کشتی آزاد - مازندلیگ - اخبار ورزشی مازندران

www.mazandlig.com/tag.aspx?t=کشتی%20آزاد
 
مازندلیگ :یزدانیدر عنفوان جوانی با کسب مدال نقره ارزشمندلاسوگاسدر ... استعداد ناب کشتی ایران اهل جویبار است و به همراه کمیل قاسمی و رضا یزدانی ... در این روزهای پایانی و با ناکامیشانس‌هایاصلی مدال طلا امید اصلی کسب افتخار [...] ... یکشنبه 24 مرداد 1395 0 [. ... به گزارش مازندلیگ، در سی و یکمین دوره مسابقات المپیک ریو 2016، 64 ...

المپیک - برنا

borna.cofeblog.ir/tag/المپیک
 
ارسال شده 13 تیر 1395 ... والیبال ... 31 . برنامه کامل رقابت‌ های ایران در المپیک ریو+جدول - اخبار ما ...... پایان مسابقات با کسب 6 طلا، 3 نقره و 5 برنز/ دوندگان ایران سهمیه المپیک نگرفتند ..... تور ویژه المپیک 2016 ریودوژانیرو (8 شب و 7 روز) 22-30 مرداد 95. ...... کشتی انتخابی المپیککمیل قاسمی سهمیه ریو گرفت عصر یکشنبه .

برنامه و جدول پخش زنده فوتبال از تلویزیون سایت ورزش3

khabarpu.com/pu/varzesh-pu/www.varzesh3.com_جدول-پخش-زنده.php
 
مشاهده برنامه و جدول پخش زنده فوتبال و دیگر مسابقات ورزشی از تلویزیون در سایت ورزش3. ... علیرضا کریمی، کمیل قاسمی و سجاد مردانی 3 ورزشکاری هستند که از صبح امروز به ... ایران در کشتی وزن ۷۴کیلوگرم با پیروزی مقابل حریف روس، به مدال طلا رسید. .... فینال. 5th; 4th; 3rd; 2nd; 1st. یکشنبه 31 مرداد 1395. 05/31 20:45; ایتالیا

فینالیست‌های اوزان 86 و 125 کیلوگرم کشتی آزاد مشخص شدند

newsshare.ir/news/234335
 
فینالیست‌های اوزان 86 و 125 کیلوگرم کشتی آزاد مشخص شدند ... در وزن 125 کیلوگرم نیز طاها آکگول از ترکیه و کمیل قاسمی نماینده کشورمان در دیدار فینال حضور دارند ... قاسمی در آن دیدار مغلوب حریفش شد و به مدال نقره بسنده کرد. ... زمان مبارزه کمیل قاسمی درفینال المپیک مشخص شد .... استخدام دستیار دندانپزشک | یکشنبه ۳۱ مرداد ۹۵.

برنامه کامل مسابقات کشتی آزاد ایران در المپیک 2016 ریو - ...

filmnab.com › دسته‌بندی نشده
 
۲ روز پیش - ساعت بازیهای کشتی آزاد ایران در المپیک ۲۰۱۶,نتیجه مسابقات کشتی آزاد ایران ... جهان و دارنده مدال نقره المپیک از گرجستان، حاجی علی اف دارنده دو مدال طلای جهان (در ... کمیل قاسمی درباره آمادگی‌اش برای حضور در بازی‌های المپیک ریو گفت: مدتی ... یکشنبه ۳۱ مرداد ۹۵ : ... وزن ۹۷ کیلوگرم / رضا یزدانی / از ساعت ۲۲:۳۰ فینال.

خبرگزاری تسنیم - آخرین خبرها

www.tasnimnews.com/fa/latest
 
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۰:۰۶ پرونده ویژه «تیغ دو لبه حذف اعدام قاچاقچیان موادمخدر/۴ ... نیجریه به مدال برنز فوتبال مردان المپیک دست یافت ... کمیل قاسمی. پیروزی قاسمی مقابل دلاگنف در جشنواره بارانداز/ سنگین‌وزن ایران در ۳۳ثانیه فینالیست شد ... مسابقات کشتی آزاد وزن 86 کیلو - المپیک ریو 2016 ... (0.15%) 3, 19.36, انس نقرهدلار. (-0.14%) ...

شادی مردم در خانه کمیل قاسمی تصاویرآفتاب نیوز : کشتی ...

khazesh.ir/...کمیل+قاسمی...کشتی...کشتی.../یکشنبه+31+مرداد+95
 
۲ ساعت پیش - جلد شوت/یکشنبه 31 مرداد 95 ... تیم ملی کشورمان با پیروزی در دیدار فینال جام جهانی کشتی آزاد مقابل روسیه برای سومین سال . ... تیم ملی کشتی فرنگی در ریو 2016 با عذرخواهی از مردم به . ... 3 از سد کمیل قاسمی حریف خود . ..... المپیک 2016 ریو، "پارک" از کره جنوبی به نشان طلا، "لیدیاکو" از نیوزلند به مدال نقره و "شان.

دانلود فیلم کشتی شکست سعید عبدولی از حریف دانمارکی ...

www.bia2download.xyz/دانلود-فیلم-کشتی-شکست-سعید-عبدولی-از-حر.html
 
۶ روز پیش - حریف دانمارکی ۲۴ مرداد ۹۵ المپیک ۲۰۱۶، دانلود فیلم کشتی شکست ... کلیپ کشتی شکست سعید عبدولی المپیک ۲۰۱۶ ریو ۲۴ مرداد ۹۵ .... با حمید سوریان قبل از شروع مسابقات کشتی المپیک ریو ۲۰۱۶ + فیلم … .... ۲ hours ago – سعید عبدولی دارنده مدال طلای جهان در نخستین مصاف خود در ..... کمیل قاسمی ۱۳۹۵-۰۵-۲۱ …

فینالیست‌های اوزان 86 و 125 کیلوگرم کشتی آزاد مشخص شدند ...

khabarani.ir/?p=375558
 
طلا و سکه .... خبرگزاری فارس: فینالیست‌های اوزان 86 و 125 کیلوگرم کشتی آزاد مشخص شدند ... 86 و 125 کیلوگرم کشتی آزادالمپیک 2016 برزیل نفرات راه یافته به دیدار فینال ... در وزن 125 کیلوگرم نیز طاها آکگول از ترکیه و کمیل قاسمی نماینده کشورمان در دیدار فینال ... قاسمی در آن دیدار مغلوب حریفش شد و به مدال نقره بسنده کرد.

نتایج بازیهای المپیک 2016 ریو - جدیده

jadideh.nasrblog.com/tag/نتایج+بازیهای+المپیک+2016+ریو
 
برنامه بازیها و جدول مدال های المپیک 2016 ریو به همراه نتایج مسابقات و فیلم: برنامه کامل بازی‌ها ... بسکتبال (6 تا 21 آگوست - 16تا 31 مرداد). بدمینتون (11 تا 20 ...

فرهیختگان - از شکست‌های عباس جدیدی تا کمیل قاسمی به غول ...

archive.fdn.ir/content/view/47014/3/
 
۲۴ مرداد ۱۳۹۱ ه‍.ش. - از شکست‌های عباس جدیدی تا کمیل قاسمی به غول ازبک از شکست‌های ... جوانی که در فینال بازی‌های المپیکسیدنی به موسلبز بازانده شده بود و یک پله ... توانسته بود به فینال فوق‌سنگین کشتی آزاد در بازی‌های آتن برسد. ... البته راضی هم بودیم چراکه رضایی برنز جهانی‌‌اش را به نقره المپیک ... مدال طلای المپیک 2012 لندن

آخرین اخبار المپیک - 1

www.wikipg.com/news_tag/المپیک
 
تیم نیجریه به مدال برنز فوتبال بازیهای المپیک دست یافت ... تیم های امید برزیل و آلمان بامداد روز یکشنبه فینال ... کمیل قاسمی 10 دلاگنف آمریکایی 0- صعود به فینال با معجزه 10 امتیاز و 4 ... در ادامه رقابت‌های کشتی آزاد بازی‌های المپیک 2016 ریو که از ساعت 17:30 امروز شنبه ... منبع : tabnak.ir || تاریخ انتشار : 22:31 || 30 - مرداد -95 ...

آرشیو - ساعت24

www.saat24.com/page/archive.xhtml?mn=5&dy=31&ms=0&pi=8...1395...
 
۱ روز پیش - صفحه اول روزنامه خبرورزشی چاپ 30 مرداد/به عنوان مربی روی نیمکت استقلال می ... رکوردشکنی خارق العادهفینالیست ایرانی در کشتی المپیک.

المپیک ریو 2016؛ کمیل قاسمی و مدعیان وزن 125 کیلوگرم ...

www.akairan.com/havades-akhbar/sport/534121.html
 
۲۲ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. - آکاایران: کمیل قاسمی بعنوان نماینده وزن 125 کیلوگرم کشتی آزاد در ... 125 کیلوگرم عصر روز شنبه 30 مردادماه و بامداد روز یکشنبه 31 مردادماه ... 1- کمیل قاسمی (ایران) دارنده مدال برنز المپیک 2012 و دارنده مدال نقره جهان 2014 ... آخرین تاریخ بروز رسانی 26 مرداد 95 ساعت 15:28 ..... گیشه روزنامه های چهارشنبه 27 مرداد 1395.

دیتا6 | المپیک 2016 ساعت کشتی حبیب اخلاقی | جستجو |

data6.ir/list/المپیک+2016+ساعت+کشتی+حبیب+اخلاقی.html
 
حمید سوریان دارنده 7 مدال طلای جهان و المپیک روز 24 مرداد ماه مصادف با ولادت هشتمین اختر ... و «المپیک ریو» شناخته می‌شود از 5 تا 21 اوت 2016 میلادی (15 تا 31 مرداد 1395) در شهر بندری ... مراسم بدرقه کاروان کشتی ایران به المپیک 2016 ریو 17مرداد 95 ... کمیل قاسمی سومین دیدار، مسابقه انتخابی وزن 125 کیلوگرم برای حضور در مسابقات ...

مسابقات کشتی پیش قسمتان جمعه 1 مرداد - مجله خبری موریکس

morix.ir/search/?q=مسابقات+کشتی+پیش+قسمتان+جمعه+1+مرداد
 
۴ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. - تاریخ شروع + برنامه مسابقات بازی‌های المپیک 2016 ... 2016 به میزبانی ریودوژانیرو از 5 تا 21 آگوست (15 تا 31 مرداد) ... کننده در این مسابقات توانست در وزن 50 کیلوگرم به مدال طلا دست یابد. ... کمیل قاسمی اعضای تیم ملی کشتی آزاد ایران هستند که در المپیک ریو به مصاف ... تصاویر جالب و دیدنی روز جمعه 22 مرداد 95.

کشتی چوخه اسفراین95 - فان باز

funbuzz.ir/search/?q=کشتی+چوخه+اسفراین95
 
تصاویر مسابقه انتخابی تیم ملی کشتی آزاد تصاویر مسابقه انتخابی تیم ملی کشتی ... تاریخ نشر : یکشنبه 27 تیر 1395 مشاهده : 300 سایر اخبار ورزشی ارسال به .... 2016 برزیل روزهای 24 تا 26 مرداد و مسابقات کشتی آزاد روزهای 29 تا 31 مرداد ماه در ... انتخاب کشتی‌گیر سنگین وزن اعزامی به المپیک 2016 ریو، مغلوب کمیل قاسمی شد ...

اخبار خبرنگاران ایرنا از مذاکرات هسته ای از وین - خبرگزاری ...

www3.irna.ir/theme1/fa/pages/233.aspx?lang=fa&kind=1000617
ریو - ایرنا - «کمیل قاسمی» آزادکار وزن 125 کیلوگرم ایران با اجرای یک کشتی زیبا ... همدان - ایرنا - نایب قهرمان کشتی آزاد 2012المپیک لندن گفت: مدال طلای المپیک حق .... ایلام -ایرنا - مدیر جهاد کشاورزی سیروان گفت: برداشت عسل از 95 زنبورستان با ..... سراسری ارزیابی طرح همیاران توسعه روستایی در روز یکشنبه 31 مرداد ماه خبر داد.

مسابقات بدمینتون ۲۰۱۶ المپیک ریو - مجله تفریحی ایران مارکت

iranmc.in/search/?q=مسابقات+بدمینتون+۲۰۱۶+المپیک+ریو
 
تاریخ نشر : دوشنبه 18 مرداد 1395 مشاهده : 25 سایر اخبار اخبارگوناگون RSS ... بریتانیا به فینال مسابقات بدمینتون دو نفره مردانالمپیک ریو 2016 راه یافت. ... و «المپیک ریو» شناخته می‌شود از ۵ تا ۲۱ اوت ۲۰۱۶ میلادی (۱۵ تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۵) در .... به مدال طلا برسد، این بار مغلوب ورزشکار دیگری از کشور چین شد تا به مدال نقره بسنده کند.

مسابقات کشتی دانشجویان منطقه دو در خرم اباد - تلگرامی

telegramy.club/search/?q=مسابقات+کشتی+دانشجویان+منطقه+دو+در+خرم+اباد
 
رقابت های کشتی فرنگی المپیک 2016 برزیل روزهای 24 تا 26 مرداد و مسابقات ... این کشتی‌گیر در تمرین روز گذشته (یکشنبه) نتوانست با سایر ملی‌پوشان ... تاکنون، ورزشکاران ترکمنستانی با کسب 25 مدال شامل 12 مدال طلا، 10 مدال نقره و 3 مدال ... کمیل قاسمی پایان یافت و قاسمی در وزن ۱۲۵ کیلوگرم راهیی مسابقات المپیک ریو شد.

علیرضا کریمی از المپیک حذف شد - سایت تفریحی فان بید

funbid.ir/search/?q=علیرضا+کریمی+از+المپیک+حذف+شد
 
به گزارش فارس ، در ادامه رقابت‌های کشتی آزاد بازی‌های المپیک 2016 ریو که از ساعت ... المپیک 2016 ریو دقایقی پیش برگزار شد و علیرضا کریمی و کمیل قاسمی ... این مسابقات 15 مرداد 1395 برگزار می‌شود و بازی‌ها نیز به طور رسمی از 16 مرداد آغاز می‌شود. ... روسیه با داشتن دو شمشیرباز در فینال به طور قطع یک مدال طلا و یک مدال نقره را به ...

با تعویض چمن، کمپ حجازی نونوار خواهد شد - خبر زنده

khabarezendeh.com/اخبار.../با-تعویض-چمن-کمپ-حجازی-نونوار-خواهد-شد-1674359.ht...
 
واکنش جالب مردم به مدال کیمیا/ ببیند .... وزن 125 کیلوگرم کشتی آزاد؛ کمیل قاسمی 5 - کوری جرویس (کانادا) صفر/ 3 دقیقه دوم ... آزمون سراسری 95 ساعت 24 فردا (یکشنبه 31 مرداد ماه) پایان می‌پذیرد و این مهلت تمدید نخواهد شد. ... تیم بسکتبال صربستان با شکست استرالیا حریف آمریکا در دیدار فینال بسکتبال المپیک ریو 2016 شد.

زمان پخش مسابقات کشتی المپیک به وقت تهران - فارسی فان

www.far30-fun.ir/search/?q=زمان+پخش+مسابقات+کشتی+المپیک+به+وقت...
 
گفتنی است؛ بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶ که با نام رسمی «بازی‌های المپیاد سی و یکم» و «المپیک ریو» شناخته می‌شود از ۵ تا ۲۱ اوت ۲۰۱۶ میلادی (۱۵ تا ۳۱ مرداد ...

تشریح علت شرکت ایران در مسابقات نظامی روسیه - بازتاب 24

baztabnews24.ir/search/?...تشریح%20علت%20شرکت%20ایران%20در%20مسابقات%...
 
تیم‌های اعزامی نیروهای مسلح که در مسابقات نظامی بین‌المللی روسیه شرکت کرده بودند، ... تسنیم، مراسم استقبال از تیم‌های شرکت‌کننده درمسابقات 2016 نظامی روسیه شب گذشته ... و روسای کمیسیون های مجلس نمایندگان این کشور شامگاه یکشنبه در ضیافت افطار وابسته ... فیلم/ نیروهای تهاجم دریابرد ارتش و سپاه در مسابقات نظامی روسیه.

ساعت ( زمان و تاریخ ) بازی تکواندو فرزان عاشورزاده در المپیک ...

123pekh.rzb.ysupport.ir/post579432.html
 
۱ روز پیش - ساعت و زمان تکواندو فرزان عاشورزاده المپیک 2016 ریو+فیلم و نتیجه, 0 ... ساعت ... برنامه بازیهای ایران المپیک 2016 ریو 27 مرداد 95 , ساعت وزنه‌برداری بهداد . .... بازیهای المپیک ریو 2016 از 15 الی 31 مرداد 1395 در شهر ریودوژانیرو کشور برزیل . .... زاده درکشتی فرنگی، حسن یزدانی، کمیل قاسمی و رضا یزدانی در کشتی .

وبلاگ هیئت کشتی شهرستان دره شهر

dar11koshti.blogfa.com/
 
کسب مقام اول مسابقات کشتی فرنگی خردسالان و نونهالان قهرمانی استان و ..... یکشنبه31 مرداد 1395. مرحله شانس مجدد و فینالرشته آزاد اوزان 65-97 کیلوگرم ... دارنده مدال نقره المپیک خاطر نشان کرد: از جناب آقای رییس جمهور می خواهیم گام جدیدی که ... علی رضا کریمی, میثم مصطفی جوکار, رضا یزدانی, پرویز هادی و کمیل قاسمی هر کدام در یک ...

کشتی - سایت اپی ها

appiha.ir/tag/کشتی
 
سرمربی تیم کشتی فرنگی روسیه گفت: ترکیب تیم اعزامی به المپیک ۲۰۱۶ ریو ۱۰ . .... نتیجه فینال کشتی فرنگی ایران و روسیه 2016فیلم | 31…,نتیجه کشتی ... فرنگی ... رقابت های کشتی فرنگی المپیک 2016 برزیل روزهای 24 تا 26 مرداد و مسابقات ..... کیلوگرم: کمیل قاسمی (برنز المپیک، نقره جهان، قهرمان آسیا) پرویز .

جمع مدال های ایران در المپیک از سال ۱۹۴۸ لندن تا کنون

hplas.ir/blog/2016/08/09/جمع-مدال-های-ایران-در-المپیک-از-سال-1948-لند/
۱۹ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. - امروز دوشنبه 25 مرداد 1395 ... جمع مدال های کاروان ورزشی ایران در ادوار مختلف المپیک از سال 1948 لندن تا کنون ... ۱۵ مدال طلا، ۲۰ مدال نقره و ۲۵ مدال برنز حاصل تلاش ۵۱ ورزشکار ایرانی در ۱۶ دوره ..... کمیل قاسمیمسابقات کشتی آزاد وزن 120 کیلوگرم ...... مسابقات امروز المپیک 2016 ریو یکشنبه 17 مرداد 95+نتایج و فیلم ...

مسابقات کشتی آزاد در مرداد شهریور

etiadnews-ba.smartfeed1.ir/ogle/مسابقات+کشتی+آزاد+در+مرداد+و+شهریور
 
۴ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. - بسکتبال (6 تا 21 آگوست - 16 تا 31 مرداد) ... مسابقات انتخابی کشتی آزاد قهرمانی کارگری مازندران در بهشهر آغاز شدبهشهر ... زمان برگزاری مسابقات گلف قهرمانی کشور 95 اعلام شد .... تکاب توانست 1 طلا ، 1 نقره و 4 برنز در این مسابقاتتصاحب نماید. ... کمیل قاسمی سومین دیدار، مسابقه انتخابی وزن 125 کیلوگرم برای ...

المپیک 2016 ریودوژانیرو : انجمن ورزش - Page 4 - صفحه 1 از 2

www.centralclubs.com/2016-t116282-36.html
 
۲۹ اسفند ۱۳۹۴ ه‍.ش. - لطفاً از سوپرمارکت ها فیلم نخرید! ... در روز آخر مسابقات کشتی انتخابی المپیک در قاره آسیا کمیل قاسمی در 125 ... اولین مدال طلای مسابقات المپیک 2016 در ماده تفنگ بادی 10 متر زنان .... ایتالیایی دارنده مدال نقره المپیک 2012 لندن را شکست داده بود در فینال به الی ... توسط bamn » یکشنبه 8 فروردین 1395 06:53.

کشتی آزاد امیدیه

heidarnaseri-bfa.chartblogs.ir/
۱۲ بهمن ۱۳۹۴ ه‍.ش. - 4- مسابقات کشتی آزاد جوانان مرحله نهایی انتخابی تیم ملی 94.12.20 تهران ..... 5 مدال طلا، یک نقره و یک برنز و 73 امتیاز به مقام قهرمانی این مسابقات رسید. ..... کشتی آزاد جوانان و بزرگسالان برای شرکت در رقابت های المپیک 2016 ... رضا اطری – مسعود اسماعیل پور- کمیل قاسمی(مازندران) پرویز هادی(آ. ...... 14 مرداد 1395.

شبکه خبری تحلیلی حزب الله - آخرین عناوین ورزشی ...

hezbollahnews-varzeshi.arniz.ir/
به گزارش شبکه خبری تحلیلی حزب الله ،رضا جاودانی مجری برنامه 2016 هم از رسانه ها و .... او در مسابقات آسیایی اینچئون کره جنوبی یک مدال نقره و 5 مدال برنز کسب کرده بود. ...... کمیل قاسمی و احسان لشگری در کشتی آزاد و کیانوش رستمی در وزنه بردای سه مدال .... 30 مرداد 1395 مرحله نیمه نهایی یک‌شنبه 31 مرداد 1395 بازی‌ رده بندی و فینال ...

اولین طلای المپیک به امریکا رسید | جستجو | آرشیو سایت های ...

www.wikirss.ir/list/اولین+طلای+المپیک+به+امریکا+رسید.html
 
در این رده ورزشکار برزیل مدال نقره کسب کرد تا میزبان رقابت‌ها نیز به اولین مدال .... دارنده مدال طلای المپیک گفت: کمیل قاسمی در مبارزه رو در رو حریف خود را شکست داده ... ملی‌پوش وزن 66 کیلوگرم کشتی فرنگی در المپیک ریو گفت: در این دوره به یک وزن .... بنابراین مدال‌های المپیک تابستانیِ 2016 که قرار است از 15 تا 31 مرداد 1395 در ...

شبکه اطلاع رسانی راه داناآرشیو سایت های ایران

dana-sport.wikifeed.ir/
کشتی گیر فامنینی در مسابقات انتخابی تیم ملی به مقام قهرمانی رسید ..... حسین رسولی کشتی گیر فامنین در 66 کیلوگرم موفق به کسب مدال طلا گردید . ...... به ناچار و در شرایطی دشوار در این رقابت حضور یافته و مغلوب کمیل قاسمی شد تا به ناحق رویای حضور در المپیکرا از دست بدهد. ...... المپیک 2016 ریو روز 31 مرداد به پایان می‌رسد.

 

حسین زنده رودی در چه عرصه هنری فعالیت داشت؟ | نقاشی فعالیت اصلی حسین زنده رودی

چهارشنبه 27 مرداد 1395 ساعت 17:18

حسین زنده رودی در چه عرصه هنری فعالیت داشت؟ | نقاشی فعالیت اصلی حسین زنده رودی

فعالیت هنری حسین زنده رودی در کدام عرصه است؟,هنر حسین زنده رودی در کدام عرصه است؟,در  کدام عرصه هنری حسین زنده رودی فعالیت می کند؟,هنر حسین زنده رودی چیست؟,حسین زنده رودی

 در کدام  فعالیت می کند؟,زنده رودی در چه عرصه هنری فعالیت دارد؟,فعالیت هنری حسین زنده رودی چیست؟,در کدام عرصه حسین زنده رودی فعالیت می کند؟,حسین زنده رودی عرصه فعالیت هنری,

 

حسین زنده رودی در کدام عرصه هنری فعالیت می کند؟

1 شعر

2- نقاشی خط

3- موسیقی

جواب :نقاشی

توضیحات:

شارل حسین زنده‌رودی (زاده ۱۳۱۶ خورشیدی در تهران) نقاش معاصر ایرانی است. او از بنیانگذاران مکتب سقاخانه و پیشگامان شیوه نقاشیخط در ایران است و با استفاده از نمادهای هنر سنتی ایران و همچنین خوشنویسی، روشی تازه را در هنرهای تجسمی ایران بوجود آورد.

زندگی نامه حسین زنده رودی

نقاشی «شیر و خورشید» از زنده‌رودی. در این اثر پیش‌زمینه‌های ایرانی–مذهبی مکتب سقاخانه و نیز سبک وی در بهره‌گیری از ترکیب اعداد و خطاطی به شکل نقاشی به خوبی دیده می‌شوند. موزه دانشگاه نیویورک

حسین زنده‌رودی در سال ۱۳۳۵ وارد هنرستان هنرهای زیبای تهران شد. اولین اثر نقاشی خود را در طول دوران تحصیل در هنرستان پدید آورد. در بیست و دو سالگی به پاریس رفت و در بی ینال ۱۹۶۱ پاریس برنده جایزه شد و یک بورس تحصیلی به او تعلق گرفت. وی سپس در رشته هنر تحصیل کرد.

پس از پایان تحصیلات به ایران بازگشت و آثارش را در «آتلیه کبود» به نمایش گذاشت، او بی تردید از مهمترین چهره‌های مکتب سقاخانه محسوب می‌شود هرچند او در مصاحبه با دو هفته نامه تندیس این نسبت داشتن با مکتب را نفی می‌کند و سقاخانه را مترادفی با نام خودش می‌داند. حسین زنده‌رودی در سال ۱۳۵۱ قرآنی نفیس با طرح‌های رنگی را از طرف انتشارات «کلوب کتاب» در پاریس منتشر کرد که جایزه «زیباترین کتاب در سال جهانی کتاب» از طرف یونسکو به آن تعلق گرفت. آثار حسین زنده‌رودی در موزه‌های متعددی نگهداری می‌شود.سه دهه پس از انقلاب گالری هما نخستین بار آثار این هنرمند را در کلکسیون‌های مختلفی در معرض دید علاقه مندان قرار داد. از جمله این دوره‌ها می‌شود به نمایش سری مهرهای زنده رودی در این گالری در همکاری با فریدون آو اشاره کرد.بریتیش می‌وزیم در اردیبهشت ۱۳۹۲ بزرگداشتی به احترام این هنرمند و با سخنرانی ونیا پورتر برگزار کرده است.

سبک هنر نقاشی حسین زنده رودی

حسین زنده‌رودی از ابتدا نقاشی‌های خود را با اعداد و حروف و تکرار آنها خلق کرد. در آثار وی چهار عنصر آب، خاک، باد، و آتش مورد توجه قرار گرفته‌اند. هنر شناس فرانسوی ژان کلود کاری معتقد است: "گام نهادن در آثار زنده‌رودی به معنای ترک اشکال و محیطی است که به طور معمول در آن زندگی می‌کنیم.

آثار حسین زنده‌رودی در عرصه هنر نقاشی و در حراج بین‌المللی کریستی

در چهارمین حراج بین‌المللی کریستی(۱۱اردیبهشت ۱۳۸۷) که در دبی برگزار شد، تابلو نقاشیخط چهار باغ حسین زنده رودی به مبلغ یک میلیون و ۶۰۰هزار دلار فروخته شد که رکورد گرانترین تابلو نقاشی مدرن در تاریخ نقاشی ایران است.

آثار عرصه هنری حسین زنده رودی در موزه

موزه هنرهای معاصر تهران

موزه هنرهای معاصر شهرداری پاریس

مرکز فرهنگی ژرژ پمپیدو، پاریس

مرکز ملی هنرهای معاصر پاریس

موزه بریتانیا، لندن

موزه هنر مدرن نیویورک

موزه وورو وللکن کوند، رتردام، هلند

مرکز تحقیقات زیبایی‌شناسی تورین، ایتالیا

موزه هنرهای معاصر عمان، اردن

موزه اشتاتن لوپنهاک، دانمارک

موزه هنرهای زیبا، شودوفن، سوئیس

مرکز فرهنگی مالمائو، سوئد

موزه هنرهای مدرن آلبورگ، دانمارک

تمام جوایز حسین زنده رودی در عرصه هنری که فعالیت داشت دریافت کرد:

۱۳۳۷-انجمن ایران و آمریکا، تهران

۱۳۳۹- جایزه اول نمایشگاه دو ساله پاریس

۱۳۴۰- جایزه نمایشگاه دو ساله پاریس

۱۳۴۱- جایزه نمایشگاه دو ساله ونیز

۱۳۴۲- نشان افتخار از نمایشگاه دو ساله سائوپائولو، برزیل

۱۳۴۹- نشان افتخار مرکز بین‌المللی تحقیقات زیبایی‌شناسی تورین، ایتالیا

۱۳۵۰- انتخاب به عنوان یکی از ده هنرمند زنده معاصر در منتخب نقد منتشر شده توسط نشریه فرانسوی «شناخت هنر

منبع:ویکی پدیا/


حسین زنده رودی در چه عرصه هنری فعالیت داشت؟ | نقاشی فعالیت اصلی حسین زنده رودی

  برچسب ها حسین زنده رودی در چه عرصه هنری فعالیت داشت؟ , فعالیت هنری حسین زنده رودی در کدام عرصه است؟ , هنر حسین زنده رودی در کدام عرصه است؟ , در کدام عرصه هنری حسین زنده رودی فعالیت می کند؟ , هنر حسین زنده رودی چیست؟ , حسین زنده رودی در کدام فعالیت می کند؟ , زنده رودی در چه عرصه هنری فعالیت دارد؟ , فعالیت هنری حسین زنده رودی چیست؟ , در کدام عرصه حسین زنده رودی فعالیت می کند؟ , حسین زنده رودی عرصه فعالیت هنری ,

  

ادامه مطلب ...

دانلود فیلم و تصاویر حرکت یک ضرب و شکستن رکورد وزنه 216 کیلوگرمی بهداد سلیمی 27 مرداد 95

چهارشنبه 27 مرداد 1395 ساعت 04:51


دانلود فیلم و تصاویر حرکت یک ضرب و شکستن رکورد وزنه 216 کیلوگرمی بهداد سلیمی 27 مرداد 95 

دانلود فیلم حرکت یک و دو ضرب بهداد سلیمی 27 مرداد 95 | رکورد المپیک 2016  دانلود فیلم حرکت یک ضرب بهداد سلیمی در المپیک 2016 | شکستن رکورد المپیک

 

 دانلود فیلم حرکت تک ضرب و شکستن رکورد المپیک توسط بهداد سلیمی

دانلود فیلم رکورد شکنی لحظه ای تالاخادزه در المپیک ریو

دانلود فیلم حرکات دو ضرب بهداد سلیمی در المپیک ریو

دانلود فیلم شادی مردم مقابل منزل سلیمی پس از رکورد شکنی

 دانلود کلیپ زدن رکورد تاریخ المپیک توسط تالاخادزه

نظر نصیری نیا در مورد ناداوری در مورد سلیمی 

مدال بهداد سلیمی را دزدیدند 

طبق قوانین، هیات ژورى قادر نخواهد بود تصمیم سه داور را تغییر دهد و این تصمیم به نظر مى رسد یک حق کشى واضح در سنگین وزن وزنه بردارى علیه بهداد سلیمى باشد.

به گزارش "ورزش سه"، در حالى که بهداد سلیمى موفق شده بود در دومین حرکت خود، سه چراغ سفید دریافت کند، با اعلام هیات ژورى از دیس  کوالیفاى شد و در حرکت سوم نیز نتوانست وزنه ٢٤٥ را بالاى سر ببرد.

طبق قوانین، هیات ژورى تنها در مواقعى که نظر یکى یا دو داور متفاوت باشد مى تواند در نتیجه نهایى وارد شود و به نظر مى رسد تصمیم آنها در نپذیرفتن سه نظر مثبت درباره مهار وزنه ٢٤٥ کیلویى در مرحله دوم توسط وزنه بردار سنگین وزن کشورمان یک حق کشى آشکار باشد.

طبق این قوانین هیات ژورى نمى تواند تصمیم جمعى سه داور را تغییر دهد مگر در موردى که یک اعتراض رسمى نسبت به تصمیم داوران بر اساس دستور العمل انجام اعتراض، داده مى شود.

اعتراض شدید سلیمی به تصمیم هیئت ژوری (عکس)


وزنه‌بردار فوق سنگین کشورمان بعد از رویارویی با ناداوری در رقابت‌های دو ضرب این دسته به شدت به تصمیم هیات ژوری اعتراض کرد.


به گزارش "ورزش سه" به نقل از تسنیم،  بهداد سلیمی بعد از اینکه با ناداوری در دسته فوق سنگین المپیک 2016 روبرو شد به شدت به تصمیم هیئت ژوری اعتراض کرد. او در کنار میز داوران نشست و به شدت به تصمیم هیئت ژوری اعتراض داشت. علی مرادی رئیس فدراسیون وزنه‌برداری بعد از چند دقیقه او را از زمین بلند کرد.

 

سجاد انوشیروانی و علی مرادی نیز بعد از بلند شدن سلیمی به کنار میز داوران و هیات ژوری رفته و به اعتراض پرداختند. اعتراض‌ها همچنان ادامه داشت و در ادامه سلیمی بار دیگر به سمت میز داوران بازگشت و همراه مرادی به تصمیم داوران اعتراض کردند. سجاد انوشیروانی با حرکت دست به سمت نیز داوران اشاره کرد و به آنها گفت که حق بهداد را خوردند و مدال او را گرفتند.

 

 

 

بهداد سلیمی که در حرکت یک ضرب رکورد المپیک را توانسته بود جا به جا کند با تصمیمات عجیب داوری در حرکت دو ضرب رو به رو شد تا در نهایت هیات ژوری او را از دور رقابت ها حذف کردند.

 

  بهداد سلیمی وزنه بردار نماینده 105+ کیلوگرم کشورمان به مصاف حریفان خود رفت و در انجام حرکت دوضرب ناکام بود. 
 
تک ضرب:
 
سلیمی در حرکت اول یک‌ضرب، وزنه 206 کیلوگرمی را انتخاب و به خوبی موفق به مهار آن شد، وی در حرکت دوم به راحتی وزنه 211 کیلوگرمی را بالای سر برد و در حرکت سوم وزنه 216 کیلوگرمی را انتخاب کرد و با موفقت در زدن این وزنه رکورد المپیک را در یک ضرب جا به جا و در رقابتی نزدیک با تالاخادزه گرجستانی در رده نخست حرکت یک ضرب قرار بگیرد. 
 
پس از نماینده 26 ساله کشورمان ، راشا تالاخادزه از گرجستان با 215 کیلوگرم در رده دوم قرار گرفت و گور میناسیان از ارمنستان با 210 کیلوگرم سوم شد.
 
دوضرب:
 
سلیمی برای حرکت اول خود وزنه 245 کیلوگرمی را در دو‌ضرب انتخاب کرد که با وجود بالای سر بردن وزنه، اما دو چراغ قرمز از داوران دریافت کرد تا ناکام باشد. او در حرکت دوم خود، دوباره وزنه 245 کیلوگرم را انتخاب کرد و این بار وزنه را بالای سر برد و سه چراغ سفید گرفت اما هیئت ژوری آن را قبول نکرد. در حرکت سوم نیز این وزنه‌بردار در مهار وزنه 245 کیلوگرمی موفق نبود.
 
در نهایت اعتراض های بهداد نتیجه نداد و از دور مسابقات کنار رفت.

 

 


 مافیای جهانی وزنه برداری چه بر سر بهداد آورد؟


موضوع دست های پشت پرده و تصمیمات پنهانی وزنه برداری قبل از این هم برای ایرن اتفاق افتاده بود که شاهین نصری نیا این تصمیمات را برای بهداد پیش بینی می کرد.


به گزارش "ورزش سه"، المپیک 2000 سیدنی اتفاقی عجیب را برای وزنه برداری ایران به همراه داشت که شاهین نصیری نیا ستاره وزن 85 کیلو ایران در آن سال ها به طرز مشکوکی 3 حرکت خود را اوت کرد و از المپیک کنار رفت. این اتفاق چند بار دیگر هم برای وزنه برداران ایرانی پیش آمده بود که آخرین آن به المپیک لندن و باز هم در وزن 85 کیلوگرم برای سهراب مرادی اتفاق افتاد. وزنه برداری ایران در حالیکه می رفت سومین طلای خود را در این المپیک کسب کند تا جاودانه شود با تصمیمات عجیب هیات ژوری و البته داوران رو به رو شدند تا بهداد سلیمی در عین ناباوری از المپیک حذف شود.


دست های پشت پرده و لابی های " أیان" رییس کمیته جهان وزنه برداری بارها در حد شایعه مطرح شده بود اما شاهین نصیری نیا در گفت و گویی قدیمی با از این تصمیمات پنهان پرده برداری کرده بود و احتمال این تصمیمات را برای بهداد در این المپیک می داد. او در آن گفت و گو یادآوری کرده بود: 


* اگر روی رصحنه می رفتم به بهانه دوپینگ ، محرومم می کردند

او در مورد اتفاقاتی که در المپیک سیدنی برایش اتفاق افتاد می گفت:« قبل از بازی به رئیس وقت فدراسیون ما گفتند کوروش نباید وزنه بزند. یادتان که هست آن سال ها من بهترین رکوردها را زده بودم اما پیروس دیماس یک اسطوره بود . این برای روسای فدراسیون خیلی مهم است که اسطوره سازی کنند و قهرمان هایی داشته باشند که دو یا 3 طلای جهانی می گیرند. در آن وزن ما 3 نفر بودیم. من ، ورزشکار آلمانی و پیروس دیماس یونانی. گفتند او باید قهرمان شود. من گفتم پس بگذارید بروم روی صحنه برای مدال نقره یا برنز اما زیر بار نرفتند. گفتند اگر بروی روی صحنه به بهانه دوپینگ ، محرومت می کنیم و کل تیم ایران را بر می گردانیم ایران. ما هم که زورمان نمی رسید . کسی را در فدراسیون جهانی نداشتیم. چاره ای برای مان نماند غیر از اینکه بروم و مصدوم بشوم. درحالی که آلمان ها اقلا ورزشکارشان را فرستادند وبه یک مدال نقره رسیدند.»


* نمی خواهند بهداد اسطوره شود

او در مورد اینکه این سناریو در وزنه برداری همیشه قرار است تکرار شود یا نه هم توضیح داد:« شک نکن که همین طور است. آنها مدال ها را از قبل می چینند. الان دسته 94 کیلوگرم را ببین. برای قهرمانی ایلیا همه کار می کنند . او از هر بندی آزاد است. چون تبدیل شده به یک اسطوره ، برای شان درآمدزایی می شود. در دسته 105 کیلو دیدید چطور روس ها را حذف کردند؟ شک نکن در این وزن اتفاقات خاصی افتاده. خدا را شکر برآیند این اتفاق به نفع نصیر شلال ما شد اما این اتفاقات قطعا طبیعی نیست. در دسته سنگین وزن هم شانس با ماست که خدا را شکر بهداد الان اسطوره این وزن شده ، مثل خود حسین. او که وزنه می زند ، مردم حاضرند بلیت بخرند و اسپانسرها برایش هزینه می کنند. اگر غیر از این بود در سنگین وزن هم سناریوی جدیدی می چیدند. مگر یادت نیست با علی حسینی چه کردند.یا اتفاقاتی که برای وزنه برداری ما در سال 2007 ایجاد کردند. این ها همه دست آیان است. او تعیین می کند چه کسی در این رشته مدال بگیرد. روزی که او از وزنه برداری برود ، این رشته بهشت می شود.»

او گفت : اینها خودشان وزنه بردار بودند و بلدند چه کار کنند.


کمیته بین‌المللی المپیک بعد از رکوردشکنی بهداد سلیمی وزنه‌بردار فوق‌سنگین کشورمان در المپیک 2016 به نماینده ایران تبریک گفت.

 

سلیمی قوی‌ترین مرد جهان و رکورددار حرکت یک‌ضرب در جهان برای نخستین‌ حرکت خود وزنه 206 کیلوگرم را درخواست داد که این وزنه را به راحتی بالای سر برد. این قهرمان کشورمان در دومین انتخاب خود، وزنه 211 کیلوگرم را درخواست داد و باز هم به راحتی این وزنه را مهار کرد. سلیمی در حرکت سوم وزنه 2016 کیلوگرمی را نیز بالای سر برد و رکورد یک ضرب المپیک را شکست.

 

 

 

تصاویر

سلیمی در حرکت اول یک‌ضرب، وزنه 206 کیلوگرمی را انتخاب و به خوبی موفق به مهار آن شد، وی در حرکت دوم به راحتی وزنه 211 کیلوگرمی را بالای سر برد و در حرکت سوم وزنه 216 کیلوگرمی را انتخاب کرد و با موفقت در زدن این وزنه رکورد المپیک را در یک ضرب جا به جا کرد و  در رقابتی نزدیک با تاخالادزه گرجستانی در رده نخست حرکت یک ضرب قرار بگیرد.

پس از نماینده 26 ساله کشورمان ، راشا تاخالادزه از گرجستان با 215 کیلوگرم در رده دوم قرار گرفت و نماینده ارمنستان با 210 کیلوگرم سوم شد.

سلیمی رکورد المپیک را جا به جا کرد/بهداد در رده نخست یک ضرب
 
سلیمی رکورد المپیک را جا به جا کرد/بهداد در رده نخست یک ضرب
 
سلیمی رکورد المپیک را جا به جا کرد/بهداد در رده نخست یک ضرب
 
سلیمی رکورد المپیک را جا به جا کرد/بهداد در رده نخست یک ضرب
 
 

اشکهای دردناک محمد بنا پس از نتایج ضعیف فرنگی کاران+فیلم

اشکهای دردناک محمد بنا پس از نتایج ضعیف فرنگی کاران را در کلیپ ذیل مشاهده کنید.
به گزارش گروه فیلم و صوت ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان، اشکهای دردناک محمد بنا پس از نتایج ضعیف فرنگی کاران را در کلیپ ذیل مشاهده کنید.
 
 
 
 
 
تصاویر دردناک محمد بنا برای کشتی گیران

گریه محمد بنا پشت میله های ریو + فیلم و تصویر

سلیمی رکورد المپیک را جا به جا کرد/بهداد در رده نخست یک ضرب, سلیمی فاتح حرکت یک ضرب شد, نتیجه وزنه برداری بهداد سلیمی در المپیک 2016 | 27 مرداد 95 | فیلم خلاصه, گزارش لحظه به لحظه از مسابقه "بهداد سلیمی" در المپیک 2016 ریو, پخش زنده و گزارش لحظه به لحظه وزنه برداری بهداد سلیمی در المپیک ریو
 

دانلود فیلم حرکت یک ضرب بهداد سلیمی در المپیک 2016 | ... ...

 - دانلود فیلم شکستن رکورد دنیا توسط بهداد سلیمی 27 مرداد 1395. عکس و تصاویر رکورد تک ضرب دنیا را شکستبهداد سلیمی المپیک ریو ... با رکورد شکنی و ثبت وزنه 216 کیلوگرمی در حرکت یک ضرب در رده نخست قرار گرفت.

دانلود فیلم حرکت یک ضرب بهداد سلیمی در المپیک 2016 | ...

دانلود فیلم شکستن رکورد دنیا توسط بهداد سلیمی 27 مرداد 1395 ... سلیمی رکورد المپیک را جا به جا کرد/بهداد در رده نخست یک ضرب+تصاویر ... با رکورد شکنی و ثبت وزنه 216 کیلوگرمی در حرکت یک ضرب در رده نخست قرار گرفت.

خبر فارسی: جستجوگر هوشمند خبر

سلیمی در حالی که رکورد جهان و المپیک در یک ضرب را شکسته بود، نتوانست در ... صدرنشینی سلیمی در پایان حرکت یک ضرب فوق سنگین وزنه برداری. .... به گزارش نامه نیوز، تصاویر زیر خانه تیمی تروریست ها در یکی از محلات شهر کرمانشاه را نشان می دهد. ... خبرگزاری تسنیم: بهداد سلیمی با اینکه وزنه 245 کیلوگرم را بالای سر برده ...
شما از این صفحه 2 بار بازدید کردید. آخرین بازدید: 8/4/16

فیلم حرکات یک ضرب بهداد سلیمی و رکورد شکنی او؛ المپیک ..

 
حرکات یک ضرب بهداد سلیمی و رکورد شکنی او؛ المپیک ریو بهداد سلیمی در حرکت یکضرب توانست با مهار وزنه های ۲۰۶، ۲۱۱ و ۲۱۶ کیلوگرم در صدر قرار بگیرد و با مهار ...

سلیمی رکورد یک ضرب فوق سنگین المپیک را شکست

 
البته رکورد یک ضرب جهان با 214 کیلوکرم در اختیار خود سلیمی در ... ویدئوهای خبری · تصاویر خبری · فید ... زمان دریافت خبر :چهار‌شنبه 27 مرداد 1395 ساعت 3:34 ... فارس از ریو، بهداد سلیمی با مهار وزنه 216 کیلوگرمی در آخرین انتخاب خود در حرکت یک ضرب ... آمد / سلیمی با شکستن رکورد المپیک در حرکت یک ضرب صدرنشین شد قوی ...

بهداد سلیمی رکورد زد و حذف شد/طلای بهداد در سالن ریو به سرقت رفت

 
بهداد سلیمی، نماینده 105+کیلوگرم وزنه برداری کشورمان با رکورد شکنی و ثبت وزنه 216 کیلوگرمی در حرکت یک ضربه، حرکتدوضرب را ... ویدئوهای خبری · تصاویر خبری · فید ... زمان دریافت خبر : چهار‌شنبه 27 مرداد 1395 ساعت 4:22 ... ضرب جا به جا و در رقابتی نزدیک با تالاخادزه گرجستانی در رده نخست حرکت یک ضرب قرار بگیرد.

دست بهداد سلیمی به مدال المپیک نرسید/ ناداوری آشکار در ریو

 
ویدئوهای خبری · تصاویر خبری · فید ... زمان دریافت خبر : چهار‌شنبه 27 مرداد 1395 ساعت 4:23 ... که رکورد جهان و المپیک دریک ضرب را شکسته بود، نتوانست در دو ضرب رکوردی را ثبت کند ... سلیمی در نخستین حرکت یک ضرب پشت وزنه 206 کیلوگرم قرار ... سلیمی در آخرین حرکت برای مهار 216 کیلوگرم آمد و با ثبت آن رکورد جهان را در ...

نتیجه ی حرکت یک ضرب بهداد - اخبار شهر مانتیجه+ی+حرکت+یک+ضرب+بهداد

 
سلیمی رکورد المپیک را جا به جا کرد/بهداد در رده نخست یک ضرب+تصاویربهداد سلیمی، نماینده 105+کیلوگرمی وزنه برداری کشورمان با رکورد شکنی و ثبت وزنه ... به مصاف حریفان خود رفت و در پایان حرکت یک ضرب با مهار وزنه 216 کیلوگرمی در رده ...وزنه برداری المپیک ریو از ساعت 2:30 بامداد امروز چهارشنبه 27 مرداد ماه 95 آغاز خواهد شد ...

حرکات دو ضرب بهداد سلیمی در المپیک ریو - دانلود کلیپحرکات-دو-ضرب-بهداد-سلیمی-در-المپیک-ریو.html

 
با المپیک ریو؛ سلیمی رکورد یک ضرب المپیک را شکست - BBC PersianEn cacheدر یازدهمین روز از بازیهای المپیک ... انتشار:۲۷ مرداد ۱۳۹۵. RSS ... حرکات دو ضرب بهداد سلیمی در المپیک ریو .... پایان حرکت یک ضرب با مهار وزنه 216 کیلوگرمی در رده نخست جدول رده بندی قرار ..... لحظه شکستن رکورد مجموع جهان و المپیک توسط تالاخادزه.

سلیمی حریف داوران و مصدومیت نشد/ حذف بهداد با سه چراغ سفید ...

 
۲۶ دقیقه پیش - سلیمی حریف داوران و مصدومیت نشد/ حذف بهداد با سه چراغ سفید! ... سلیمی در یک ضرب با ثبت رکورد 216 کیلوگرم رکورد جهان را که در اختیار خودش ... رکورد 215 کیلوگرم را ثبت کرده بود و در واقع دوبار رکورد جهان و المپیک شکسته شد. حرکت یک ضربسلیمی در نخستین حرکت یک ضرب پشت وزنه 206 کیلوگرم قرار ...

درخواست بهداد رو به تماشاگران: بلندتر تشویق کنید!/ فریاد ...درخواست-بهداد-رو-به-تماشاگران-بلندتر-تشویق-کنید-فریاد-بعد-از-900

 
۱ ساعت پیش - بعد از اینکه وزنه بردار برزیل در دومین حرکت یکضرب نتوانست وزنه 195 ... بهداد سلیمی بعد از بالا بردن وزنه 216 کیلوگرمی و شکستن رکورد یک ...

مقام بهداد سلیمی در المپیک ریو - اخبار شهر ما

oمقام+بهداد+سلیمی+در+المپیک+ریو
 
نتیجه و فیلم مسابقه بهداد سلیمی در المپیک ریو ... سلیمی رکورد المپیک را جا به جا کرد/بهداد در رده نخست یک ضرب+تصاویر ... برداری کشورمان با رکورد شکنی و ثبت وزنه 216 کیلوگرمی در حرکت یک ضرب در .... شانس وزنه‌برداران ایران برای شکستن رکورد... دانلودفیلم بازی پرسپولیس لوکوموتیواکراین ... قبولی های کنکور 95 خوی.

زمان پخش مسابقه وزنه بهداد سلیمی - اخبار شهر ما

نتیجه و فیلم مسابقه بهداد سلیمی در المپیک ریو ... وزنه برداری المپیک ریو از ساعت 2:30 بامداد امروز چهارشنبه 27 مرداد ماه 95آغاز ... رکورددارهای فوق سنگین وزنه برداری جهان:حرکت یک ضرببهداد سلیمی با 214 ... یک دقیقه رکورد المپیک را سه کیلوگرمارتقا داد اما بهداد سلیمی با درخواست 216 ..... دانلود تجاوز مرد سنقری به دختر 5 ساله.

سلیمی رکورد یک ضرب جهان و المپیک را شکست+ فیلم | خبروان

khabarone.ir/news/3256453
 
۶ دقیقه پیش - بهداد سلیمی با ثبت رکورد 216 کیلوگرم در یک ضرب، رکورد جهان و ... سلیمی در آخرین حرکت برای مهار 216 کیلوگرمآمد و با ثبت آن رکورد جهان را در ... بهداد سلیمی رکورد زد و حذف شد/طلای بهداد در سالن ریو به سرقت رفت+تصاویر, باشگاه خبرنگاران ... وزنه برداری المپیک ریو 2016؛ تالاخادزه با شکستن رکورد رضازاده، ...

سلیمی اولین وزنه را بالای سر برد | بهداد سلیمی اولین حرکت - ...

www.ghatreh.com/news/nn33221493/سلیمی-اولین-وزنه-بالای-برد
 
به گزارش کاپ، بهداد سلیمی در اولین حرکت خود در حرکت یکضرب اÙ. ... چهارشنبه، 27 مرداد 1395 ساعت 03:232016-08-16ورزشی ... بهداد سلیمی با رکورد 216 کیلو رکورد جهان و المپیک را برای ایرانی ها پس گرفت ... بهداد رکورد جهان و المپیک را جابه جا کرد + فیلم ... درخواست ولاسوف از سوریان برای عکس سلفی + تصویر ...

آخرین اخبار المپیک - 1 - ویکی پی جی

www.wikipg.com/news_tag/المپیک
 
منبع : mehrnews.com || تاریخ انتشار : 04:14 || 27 - مرداد -95 ... رکورد المپیک و جهان را شکسته بود در حرکت دو ضربنتوانست در سه حرکت وزنه 245 کیلوگرمی را بالای سر ببرد. ... سلیمی رکورد المپیک را جا به جا کرد-بهداد در رده نخست یک ضرب+تصاویر ... بهداد سلیمی با ثبت رکورد 216 کیلوگرم در یک ضرب، رکورد جهان و المپیک را ...

شادی مردم پس از رکورد شکنی "بهداد سلیمی" | آپارات

vista.ir/net/1218185
 
شادی مردم پس از رکورد شکنی "بهداد سلیمی". پسندیدن. 25. شادی مردم مقابل منزل بهداد سلیمی پس از شکسته شدن رکورد جهان و المپیک توسط او در حرکت یک ضرب وزنه برداری ، با مهار وزنه 216 کیلوگرمی27 مرداد 1395. ورزشی ... با اشتراک در فیلیمو به تماشای هزاران فیلم و سریال ایرانی و خارجی بنشینید. گناهکاران در فیلیمو تماشا کنید ...

سلیمی رکورد یک ضرب جهان و المپیک را شکست - http://www ...

www.poparena.ir/item-72267-سلیمی%20رکورد%20%20یک%20ضرب%20جهان%20و...
 
۶ دقیقه پیش - بهداد سلیمی با ثبت رکورد 216 کیلوگرم در یک ضرب، رکورد جهان و ... رکورد 215 کیلوگرم را ثبت کرده بود و در واقع دوبار رکورد جهان و المپیک شکسته شد. ... سلیمی در نخستین حرکت یک ضرب پشت وزنه 206 کیلوگرم قرار .... نگاهی به فیلم و سریال‌ها با سوژه «ایدز» ... ادعای استقرار جنگنده‌های روسیه در ایران+تصاویر ...

هرلحظه، بهداد رکورد جهان و المپیک را جابجا کرد + فیلم

harlahze.com/اخبار-ورزشی/بهداد-رکورد-جهان-و-المپیک-را-جابجا-کرد--فیلم
 
۱ ساعت پیش - وزنه‌بردار دسته فوق سنگین ایران، در یک ضرب اول شد رکورد جهان و المپیک را جا بجا کرد . به گزارش ... دانلود.بهداد در حرکت دوم یک ضرب وزنه 211 کیلوگرمی را مهار کرد . ... سلیمی در حرکت سوم یک ضرب وزنه 216 کیلوگرمی را بالای سر برد و رکورد جهان و المپیک را جابجا کرد . ... وقایع روز جهان به روایت" اتاق تصویر" ...

رکورد یک ضرب جهان شکسته شد؛/ ریو در سیطره غیرت ایرانی | ...

khabarpu.com/k.php?u...dmFyemVzaDMuY29tL25ld3MvMTM1MDYwMQ...
 
اشک های دردناک محمد بنا پشت میله های ریو + فیلم و تصاویر ... حتما دانلود کنید! ... کد خبر: 1350601/32 زمان: 03:31 1395/05/27 بازدید: 1,004 ... بهداد سلیمی در پایان حرکت یک ضرب وزنه برداری فوق سنگین با مهار وزنه 216 ... و با غیرتوزنه 216 کیلوگرمی را بالای سر برد تا رکورد جهان و المپیک یک بار دیگر در اختیار ایرانی ها بماند.

بهداد سلیمی اوت کرد/ ناداوری این قسمت؛ وزنه برداری - آکا

www.akairan.com/havades-akhbar/farsnews/news20168174141742006.html
 
۵ دقیقه پیش - بهداد سلیمی در پایان حرکت دوضرب و مجموع دسته ۱۰۵+ کیلوگرم وزنه برداری ... رکورد قبلی یک‌ضرب المپیک با 212کیلوگرم در اختیار حسین رضازاده ... آخرین تاریخ بروز رسانی 27 مرداد 95 ساعت 04:41 ... شد/ وزنه بردار گرجستانی مدال بهداد را ربود آکاایران: تالاخادزه با شکستن رکورد .... فال · فیلم · روزنامه ها · اخبار ...

اعتراض بهداد در المپیک آپارات - بازتاب 24

baztab24.com/search/?q=اعتراض+بهداد+در+المپیک+آپارات
 
به گزارش ایسنا، پس از اینکه وزنه 245 کیلوگرم بهداد سلیمی دو بار مورد تایید داوران و ... وزنه برداری المپیک ریو از ساعت 2:30 بامداد امروز چهارشنبه 27 مرداد ماه 95 آغاز ... وزنه‌بردار سنگین وزن کشورمان در حرکت یک‌ضرب دسته سنگین وزن، با شکستن رکورد جهان و المپیک کار ... مصاحبه با بهداد سلیمی قبل از رقابت در المپیک ریو + فیلم.

فیلم/شادی مردم مقابل منزل بهداد سلیمی | خبر 5

khabar5.com/News/1165162/b
 
۱ ساعت پیش - شادی مردم مقابل منزل بهداد سلیمی پس از شکسته شدن رکورد جهان و المپیک توسط او در حرکت یک ضرب وزنهبرداری ، با مهار وزنه 216 کیلوگرمی.

سلیمی رکورد یک ضرب جهان و المپیک را شکست - سایت ...

funbid.ir/search/?q=سلیمی+رکورد+یک+ضرب+جهان+و+المپیک+را+شکست
 
خبرگزاری ایسنا: در آخرین روز رقابتهای وزنه برداری المپیک ریو، بهداد سلیمی به عنوان ... سلیمی در یک ضرب با ثبت رکورد 216 کیلوگرم رکورد جهان را که در اختیار خودش ... رکوردهای شکسته شده به شرح زیر است:تیراندازی با کمان:نماینده کره‌جنوبی ... سلیمیدر حرکت سوم وزنه 2016 کیلوگرمی را نیز بالای سر برد و رکورد یک ضرب ...

سلیمی رکورد یک ضرب جهان و المپیک را شکست - اخبار ایران ...

newsreaders.ir/news/227590
 
۱ ساعت پیش - بهداد سلیمی با ثبت رکورد 216 کیلوگرم در یک ضرب، رکورد جهان و ... به گزارش ایسنا، در آخرین روز رقابتهای وزنهبرداری المپیک ریو، بهداد ... کیلوگرم را ثبت کرده بود و در واقع دوبار رکورد جهان و المپیک شکسته ... سلیمی فاتح حرکت یک‌ضربشد/ هرکول رکورد المپیک را شکست + فیلم ... دانلود بازی مود شده زاراوان.

سلیمی رکورد المپیک را جا به جا کرد/بهداد در رده نخست یک ...

tasna.ir/.../27/سلیمی-رکورد-المپیک-را-جا-به-جا-کرد-بهداد-در-رده-نخست-یک-ضرب.ht...
 
سلیمی در حرکت اول یک‌ضرب، وزنه 206 کیلوگرمی را انتخاب و به خوبی موفق به مهار آن شد، وی در ... سوم وزنه 216 کیلوگرمی را انتخاب کرد و با موفقت در زدن این وزنه رکورد المپیک را در یک ضرب جا ... دختری که فیلم حمام کردنش را در شبکه های اجتماعی دید خودکشی کرد+ عکس 35 ..... عناوین روزنامه‌های ورزشی ۲۷ مرداد ۹۵/ بلند شو مرد+تصاویر

فیلمشادی مردم مقابل منزل بهداد سلیمی - SPI News

spinews.ir › ورزشی
 
۱ ساعت پیش - چهارشنبه, 27 مرداد 1395 :: Wednesday, 17 August 2016 ... بیمارستان داعش در موصل+تصاویر ·تصاویر الناز شاکردوست در شمال! ... فیلم/شادی مردم مقابل منزل بهداد سلیمی. شادی مردم مقابل منزل بهداد سلیمی پس از شکسته شدنرکورد جهان و المپیک توسط او در حرکت یک ضرب وزنه برداری ، با مهار وزنه 216 کیلوگرمی.

فیلم/شادی مردم مقابل منزل بهداد سلیمی - جویا

jooya.net/multimedia/فیلم-شادی-مردم-مقابل-منزل-بهداد-سلیمی-1582474
 
 رتبه: ۵ - ‏۱ رأی
۱ ساعت پیش - چهارشنبه, 27 مرداد 1395 :: Wednesday, 17 August 2016. باز/بستن شدن ... بیمارستان داعش در موصل+تصاویر · تصاویر الناز شاکردوست در شمال! انهدام دو تیم ... شادی مردم مقابل منزل بهداد سلیمی پس از شکسته شدن رکورد جهان و المپیک توسط او در حرکت یک ضرب وزنه برداری ، با مهار وزنه 216 کیلوگرمی. انتهای پیام ...

تبریک کمیته بین المللی المپیک به سلیمی عکس - فارسی فان

far30-fun.ir/search/?q=تبریک+کمیته+بین+المللی+المپیک+به+سلیمی+عکس
 
سلیمی در حرکت سوم وزنه 2016 کیلوگرمی را نیز بالای سر برد و رکورد یک ضرب ... در بازی‌های المپیک ریو، شکستن رکوردحضور ورزشکاران ایرانی در ادوار بازی‌های المپیک را ... وزنه برداری المپیک ریو از ساعت 2:30 بامداد امروز چهارشنبه 27 مرداد ماه95 آغاز خواهد .... سلیمی رکورد المپیک را جا به جا کرد/بهداد در رده نخست یک ضرب+تصاویر.

خیز کیانوش برای استخراج طلا، در ریو - باشگاه خبرنگاران جوان

www.yjc.ir › ورزشی › سایر حوزه ها
 
۵ روز پیش - *کیانوش برای شکستن رکورد دوضرب المپیک هم باید به وزنه 216 کیلویی حمله کند، ... 2016رقابتهای جام فجر(مدال طلا)دسته 85 کیلوگرمحرکت یکضرب 175 ... اشک های بی پایان بنا پس از ناکامی در المپیک/ آقای خاص حرفی برای گفتن نداشت +تصاویر ... مصاحبه با بهداد سلیمی قبل از رقابت در المپیک ریو + فیلم.

رکورد رضازاده شکست/ طلا با حذف سلیمی به نماینده گرجستان ...

damadam.ir › اخبار › نامه › ورزشی
 
۷ دقیقه پیش - وزنه بردار سنگین وزن گرجستانی توانست پس از حذف بهداد سلیمی، رکورد ... در دو ضرب و مجموع 473 کیلوگرمتوانست یک کیلوگرم رکورد مجموع المپیک را ارتقا دهد. ر ... ۲ وزنه بردار گرجستان با شکستن رکورد حسین رضازاده قهرمان المپیک شد ... حرکات کششی و قدرتی راهی برای جلوگیری از درد شانه در شناگران حرفه‌ای ...

وزنه‌بردار گرجستانی با شکستن رکورد رضازاده قهرمان المپیک ...

damadam.ir › اخبار › ایلنا › دسته‌بندی نشده
 
۷ دقیقه پیش - وزنه بردار گرجستانی قهرمان دسته سنگین وزن المپیک شد. ... وزنه برداری بازی های المپیک لاشا تالاکاخادزه با ثبت رکورد258 کیلوگرم در حرکت دوضرب و ... ۹ بهداد با 216 کیلو رکورد یکضرب جهان و المپیک را زد/داوران مدال را از سینه سلیمی کندند! ... ۱۹ سلیمی حریف داوران و مصدومیت نشد/ حذف بهداد با سه چراغ سفید!

هرکول ایرانی رکورد المپیک را شکست - پارست

www.parset.com/FaNews/363673_hrakol_airany_rakord_almapik_ra_shaksat.html
 
تاریخ انتشار: چهارشنبه،۲۷ مرداد ۱۳۹۵ ... رکورد المپیک در حرکت یک‌ضرب با وزنه 212 کیلوگرم در اختیار ... فیلم/ رکوردشکنیبهداد سلیمی در المپیک ریو مشرق نیوز ۶ دقیقه پیش ... سلیمی رکورد المپیک را جا به جا کرد/بهداد در رده نخست یک ضرب+تصاویر ... حریفان خود رفت و در پایان حرکت یک ضرب با مهار وزنه 216 کیلوگرمی در رده ...

بهداد سلیمی رکورد یک ضرب جهان و المپیک را شکست | آفتاب

www.aftabir.com/news/article/view/2016/08/17/1394524
 
۱ ساعت پیش - به گزارش ایلنا، در آخرین روز رقابتهای وزنه برداری المپیک ریو، بهداد سلیمی به عنوان ... سلیمی در یک ضرب با ثبترکورد 216 کیلوگرم رکورد جهان را که در اختیار خودش ... این در حالی بود که وزنه‌بردار گرجستانی در حرکت سوم خود رکورد 215کیلوگرم را ثبت کرده بود و در واقع دوبار رکورد جهان و المپیک شکسته شد.

وزنه برداران ایرانی در المپیک را بیشتر بشناسیم؛ - حرف راست ...

 
۷ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. - حسین توکلی، حسین رضا زاده و بهداد سلیمی در ادورا گذشته توانسته اند ... وزنه بردار دسته 85 کیلوگرم، متولد 1 مرداد 1370 در اسلام آباد غرب،کرمانشاه. ... کیانوش برای شکستن رکورد دوضرب المپیک هم باید به وزنه 216 ... سهراب در المپیک 2012 هم حضور داشت اما در حرکت یکضرب اوت کرد و ... چهارشنبه 17 آگوست؛ 27 مرداد.

رکورد یکضرب المپیک در دسته به اضافه 105 - مجله خبری ...

4khabar.ir/search/?q=رکورد+یکضرب+المپیک+در+دسته+به+اضافه+105
 
وبسایت رسمی برنامه نود - بهداد سلیمی در حرکت یک ضرب وزنه برداری دسته فوق ... سلیمی برای حرکت سوم یکضرب وزنه 216 کیلوگرم را انتخاب کرد و رکورد جهان و ... امروز (دوشنبه ۱۷ مرداد) با برگزاری رقابت مدعیان دسته ۵۶ کیلوگرم پیگیری شد که ... 105کیلوگرم وزنه برداری المپیک ریو، روسلان نورالدینوف برای شکستن رکورد ...

شب تلخ بهدادسلیمی و برنز قاسم رضایی - خانه

khabargram.ir/sports/شب-تلخ-بهدادسلیمی-و-برنز-قاسم-رضایی-231214
 
شب تلخ بهدادسلیمی و برنز قاسم رضایی. 27 مرداد 1395 ... دیدنی از تست JetPack (فیلم) · آتش به جان تنگه خرسی پاسارگاد فارس افتاد ... است در حرکت یکضرب وزنه 216 کیلوگرم را بالای سر برد و رکورد جهان و المپیک را ... وزن کشورمان در حرکت یک‌ضربدسته سنگین وزن، با شکستن رکورد جهان و ... دانلود اپلیکیشن اندرویدی خبرگرام.

پخش زنده مسابقه وزنه برداری بهداد سلیمی - نیوز

9us.ir/news/218117
 
سلیمی در حرکت اول یک‌ضرب وزنه 206 کیلوگرمی را انتخاب کرد که به راحتی موفق به مهار آن شد. ... سلیمی برای حرکت سوم وزنه 216 کیلوگرمی را انتخاب کرد تا هم فاصله خود را با حریفان بیشتر کند و هم رکورد جهان و المپیک را بشکند که موفق به مهار این وزنه شد تا با وزنه ... دانلود اهنگ یالا پخش در فیلم آسپرین ... فال روزانه 1395/05/27.
 

دانلود فیلم خلاصه وزنه برداری بهداد سلیمی 27 مرداد 95 | عکس تصاویر شکستن رکورد تک ضرب المپیک 2016 | حواشی و مصاحبه

چهارشنبه 27 مرداد 1395 ساعت 04:11

دانلود فیلم خلاصه وزنه برداری بهداد سلیمی 27 مرداد 95 | عکس تصاویر شکستن رکورد تک ضرب المپیک 2016 | حواشی و مصاحبهدر حالیکه در حرکت یکضرب رکورد المپیک و جهان را شکست، در حرکت دوم با سه خطا از دور مسابقات حذف شد.

سلیمی در حرکت اول یک‌ضرب، وزنه 206 کیلوگرمی را انتخاب و به خوبی موفق به مهار آن شد، وی در حرکت دوم به راحتی وزنه 211 کیلوگرمی را بالای سر برد و در حرکت سوم وزنه 216 کیلوگرمی را انتخاب کرد و با موفقت در زدن این وزنه رکورد المپیک را در یک ضرب جا به جا کرد و  در رقابتی نزدیک با تاخالادزه گرجستانی در رده نخست حرکت یک ضرب قرار بگیرد.

 مدال بهداد سلیمی را دزدیدند 


بهداد سلیمی که در حرکت یک ضرب رکورد المپیک را توانسته بود جا به جا کند با تصمیمات عجیب داوری در حرکت دو ضرب رو به رو شد تا در نهایت هیات ژوری او را از دور رقابت ها حذف کردند.

دانلود فیلم حرکت یک و دو ضرب بهداد سلیمی 27 مرداد 95 | رکورد المپیک 2016  دانلود فیلم حرکت یک ضرب بهداد سلیمی در المپیک 2016 | شکستن رکورد المپیک

 

 دانلود فیلم حرکت تک ضرب و شکستن رکورد المپیک توسط بهداد سلیمی

دانلود فیلم رکورد شکنی لحظه ای تالاخادزه در المپیک ریو

دانلود فیلم حرکات دو ضرب بهداد سلیمی در المپیک ریو

دانلود فیلم شادی مردم مقابل منزل سلیمی پس از رکورد شکنی

 دانلود کلیپ زدن رکورد تاریخ المپیک توسط تالاخادزه

نظر نصیری نیا در مورد ناداوری در مورد سلیمی 

مدال بهداد سلیمی را دزدیدند 

طبق قوانین، هیات ژورى قادر نخواهد بود تصمیم سه داور را تغییر دهد و این تصمیم به نظر مى رسد یک حق کشى واضح در سنگین وزن وزنه بردارى علیه بهداد سلیمى باشد.

به گزارش "ورزش سه"، در حالى که بهداد سلیمى موفق شده بود در دومین حرکت خود، سه چراغ سفید دریافت کند، با اعلام هیات ژورى از دیس  کوالیفاى شد و در حرکت سوم نیز نتوانست وزنه ٢٤٥ را بالاى سر ببرد.

طبق قوانین، هیات ژورى تنها در مواقعى که نظر یکى یا دو داور متفاوت باشد مى تواند در نتیجه نهایى وارد شود و به نظر مى رسد تصمیم آنها در نپذیرفتن سه نظر مثبت درباره مهار وزنه ٢٤٥ کیلویى در مرحله دوم توسط وزنه بردار سنگین وزن کشورمان یک حق کشى آشکار باشد.

طبق این قوانین هیات ژورى نمى تواند تصمیم جمعى سه داور را تغییر دهد مگر در موردى که یک اعتراض رسمى نسبت به تصمیم داوران بر اساس دستور العمل انجام اعتراض، داده مى شود.

اعتراض شدید سلیمی به تصمیم هیئت ژوری (عکس)


وزنه‌بردار فوق سنگین کشورمان بعد از رویارویی با ناداوری در رقابت‌های دو ضرب این دسته به شدت به تصمیم هیات ژوری اعتراض کرد.


به گزارش "ورزش سه" به نقل از تسنیم،  بهداد سلیمی بعد از اینکه با ناداوری در دسته فوق سنگین المپیک 2016 روبرو شد به شدت به تصمیم هیئت ژوری اعتراض کرد. او در کنار میز داوران نشست و به شدت به تصمیم هیئت ژوری اعتراض داشت. علی مرادی رئیس فدراسیون وزنه‌برداری بعد از چند دقیقه او را از زمین بلند کرد.

 

سجاد انوشیروانی و علی مرادی نیز بعد از بلند شدن سلیمی به کنار میز داوران و هیات ژوری رفته و به اعتراض پرداختند. اعتراض‌ها همچنان ادامه داشت و در ادامه سلیمی بار دیگر به سمت میز داوران بازگشت و همراه مرادی به تصمیم داوران اعتراض کردند. سجاد انوشیروانی با حرکت دست به سمت نیز داوران اشاره کرد و به آنها گفت که حق بهداد را خوردند و مدال او را گرفتند.

 

 

 

بهداد سلیمی که در حرکت یک ضرب رکورد المپیک را توانسته بود جا به جا کند با تصمیمات عجیب داوری در حرکت دو ضرب رو به رو شد تا در نهایت هیات ژوری او را از دور رقابت ها حذف کردند.

 

  بهداد سلیمی وزنه بردار نماینده 105+ کیلوگرم کشورمان به مصاف حریفان خود رفت و در انجام حرکت دوضرب ناکام بود. 
 
تک ضرب:
 
سلیمی در حرکت اول یک‌ضرب، وزنه 206 کیلوگرمی را انتخاب و به خوبی موفق به مهار آن شد، وی در حرکت دوم به راحتی وزنه 211 کیلوگرمی را بالای سر برد و در حرکت سوم وزنه 216 کیلوگرمی را انتخاب کرد و با موفقت در زدن این وزنه رکورد المپیک را در یک ضرب جا به جا و در رقابتی نزدیک با تالاخادزه گرجستانی در رده نخست حرکت یک ضرب قرار بگیرد. 
 
پس از نماینده 26 ساله کشورمان ، راشا تالاخادزه از گرجستان با 215 کیلوگرم در رده دوم قرار گرفت و گور میناسیان از ارمنستان با 210 کیلوگرم سوم شد.
 
دوضرب:
 
سلیمی برای حرکت اول خود وزنه 245 کیلوگرمی را در دو‌ضرب انتخاب کرد که با وجود بالای سر بردن وزنه، اما دو چراغ قرمز از داوران دریافت کرد تا ناکام باشد. او در حرکت دوم خود، دوباره وزنه 245 کیلوگرم را انتخاب کرد و این بار وزنه را بالای سر برد و سه چراغ سفید گرفت اما هیئت ژوری آن را قبول نکرد. در حرکت سوم نیز این وزنه‌بردار در مهار وزنه 245 کیلوگرمی موفق نبود.
 
در نهایت اعتراض های بهداد نتیجه نداد و از دور مسابقات کنار رفت.

 

 


 مافیای جهانی وزنه برداری چه بر سر بهداد آورد؟


موضوع دست های پشت پرده و تصمیمات پنهانی وزنه برداری قبل از این هم برای ایرن اتفاق افتاده بود که شاهین نصری نیا این تصمیمات را برای بهداد پیش بینی می کرد.


به گزارش "ورزش سه"، المپیک 2000 سیدنی اتفاقی عجیب را برای وزنه برداری ایران به همراه داشت که شاهین نصیری نیا ستاره وزن 85 کیلو ایران در آن سال ها به طرز مشکوکی 3 حرکت خود را اوت کرد و از المپیک کنار رفت. این اتفاق چند بار دیگر هم برای وزنه برداران ایرانی پیش آمده بود که آخرین آن به المپیک لندن و باز هم در وزن 85 کیلوگرم برای سهراب مرادی اتفاق افتاد. وزنه برداری ایران در حالیکه می رفت سومین طلای خود را در این المپیک کسب کند تا جاودانه شود با تصمیمات عجیب هیات ژوری و البته داوران رو به رو شدند تا بهداد سلیمی در عین ناباوری از المپیک حذف شود.


دست های پشت پرده و لابی های " أیان" رییس کمیته جهان وزنه برداری بارها در حد شایعه مطرح شده بود اما شاهین نصیری نیا در گفت و گویی قدیمی با از این تصمیمات پنهان پرده برداری کرده بود و احتمال این تصمیمات را برای بهداد در این المپیک می داد. او در آن گفت و گو یادآوری کرده بود: 


* اگر روی رصحنه می رفتم به بهانه دوپینگ ، محرومم می کردند

او در مورد اتفاقاتی که در المپیک سیدنی برایش اتفاق افتاد می گفت:« قبل از بازی به رئیس وقت فدراسیون ما گفتند کوروش نباید وزنه بزند. یادتان که هست آن سال ها من بهترین رکوردها را زده بودم اما پیروس دیماس یک اسطوره بود . این برای روسای فدراسیون خیلی مهم است که اسطوره سازی کنند و قهرمان هایی داشته باشند که دو یا 3 طلای جهانی می گیرند. در آن وزن ما 3 نفر بودیم. من ، ورزشکار آلمانی و پیروس دیماس یونانی. گفتند او باید قهرمان شود. من گفتم پس بگذارید بروم روی صحنه برای مدال نقره یا برنز اما زیر بار نرفتند. گفتند اگر بروی روی صحنه به بهانه دوپینگ ، محرومت می کنیم و کل تیم ایران را بر می گردانیم ایران. ما هم که زورمان نمی رسید . کسی را در فدراسیون جهانی نداشتیم. چاره ای برای مان نماند غیر از اینکه بروم و مصدوم بشوم. درحالی که آلمان ها اقلا ورزشکارشان را فرستادند وبه یک مدال نقره رسیدند.»


* نمی خواهند بهداد اسطوره شود

او در مورد اینکه این سناریو در وزنه برداری همیشه قرار است تکرار شود یا نه هم توضیح داد:« شک نکن که همین طور است. آنها مدال ها را از قبل می چینند. الان دسته 94 کیلوگرم را ببین. برای قهرمانی ایلیا همه کار می کنند . او از هر بندی آزاد است. چون تبدیل شده به یک اسطوره ، برای شان درآمدزایی می شود. در دسته 105 کیلو دیدید چطور روس ها را حذف کردند؟ شک نکن در این وزن اتفاقات خاصی افتاده. خدا را شکر برآیند این اتفاق به نفع نصیر شلال ما شد اما این اتفاقات قطعا طبیعی نیست. در دسته سنگین وزن هم شانس با ماست که خدا را شکر بهداد الان اسطوره این وزن شده ، مثل خود حسین. او که وزنه می زند ، مردم حاضرند بلیت بخرند و اسپانسرها برایش هزینه می کنند. اگر غیر از این بود در سنگین وزن هم سناریوی جدیدی می چیدند. مگر یادت نیست با علی حسینی چه کردند.یا اتفاقاتی که برای وزنه برداری ما در سال 2007 ایجاد کردند. این ها همه دست آیان است. او تعیین می کند چه کسی در این رشته مدال بگیرد. روزی که او از وزنه برداری برود ، این رشته بهشت می شود.»

او گفت : اینها خودشان وزنه بردار بودند و بلدند چه کار کنند.


کمیته بین‌المللی المپیک بعد از رکوردشکنی بهداد سلیمی وزنه‌بردار فوق‌سنگین کشورمان در المپیک 2016 به نماینده ایران تبریک گفت.

 

سلیمی قوی‌ترین مرد جهان و رکورددار حرکت یک‌ضرب در جهان برای نخستین‌ حرکت خود وزنه 206 کیلوگرم را درخواست داد که این وزنه را به راحتی بالای سر برد. این قهرمان کشورمان در دومین انتخاب خود، وزنه 211 کیلوگرم را درخواست داد و باز هم به راحتی این وزنه را مهار کرد. سلیمی در حرکت سوم وزنه 2016 کیلوگرمی را نیز بالای سر برد و رکورد یک ضرب المپیک را شکست.

 

 

 

تصاویر

سلیمی در حرکت اول یک‌ضرب، وزنه 206 کیلوگرمی را انتخاب و به خوبی موفق به مهار آن شد، وی در حرکت دوم به راحتی وزنه 211 کیلوگرمی را بالای سر برد و در حرکت سوم وزنه 216 کیلوگرمی را انتخاب کرد و با موفقت در زدن این وزنه رکورد المپیک را در یک ضرب جا به جا کرد و  در رقابتی نزدیک با تاخالادزه گرجستانی در رده نخست حرکت یک ضرب قرار بگیرد.

پس از نماینده 26 ساله کشورمان ، راشا تاخالادزه از گرجستان با 215 کیلوگرم در رده دوم قرار گرفت و نماینده ارمنستان با 210 کیلوگرم سوم شد.

سلیمی رکورد المپیک را جا به جا کرد/بهداد در رده نخست یک ضرب
 
سلیمی رکورد المپیک را جا به جا کرد/بهداد در رده نخست یک ضرب
 
سلیمی رکورد المپیک را جا به جا کرد/بهداد در رده نخست یک ضرب
 
سلیمی رکورد المپیک را جا به جا کرد/بهداد در رده نخست یک ضرب
 
 

اشکهای دردناک محمد بنا پس از نتایج ضعیف فرنگی کاران+فیلم

اشکهای دردناک محمد بنا پس از نتایج ضعیف فرنگی کاران را در کلیپ ذیل مشاهده کنید.
به گزارش گروه فیلم و صوت ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان، اشکهای دردناک محمد بنا پس از نتایج ضعیف فرنگی کاران را در کلیپ ذیل مشاهده کنید.
 
 
 
 
 
تصاویر دردناک محمد بنا برای کشتی گیران

گریه محمد بنا پشت میله های ریو + فیلم و تصویر

سلیمی رکورد المپیک را جا به جا کرد/بهداد در رده نخست یک ضرب, سلیمی فاتح حرکت یک ضرب شد, نتیجه وزنه برداری بهداد سلیمی در المپیک 2016 | 27 مرداد 95 | فیلم خلاصه, گزارش لحظه به لحظه از مسابقه "بهداد سلیمی" در المپیک 2016 ریو, پخش زنده و گزارش لحظه به لحظه وزنه برداری بهداد سلیمی در المپیک ریو

  


ادامه مطلب ...

دانلود فیلم برنده شده بهداد سلیمی 27 مرداد 95 | کلیپ اهدای مدال طلا وزنه برداری بهداد سلیمی المپیک ریو 2016

چهارشنبه 27 مرداد 1395 ساعت 03:27

دانلود فیلم برنده شده بهداد سلیمی 27 مرداد 95 | کلیپ اهدای مدال طلا نقره برنز وزنه برداری بهداد سلیمی المپیک ریو 2016


 دانلود فیلم برنده شده بهداد سلیمی 27 خرداد 95 | کلیپ اهدای مدال طلا نقره برنز وزنه برداری بهداد سلیمی المپیک ریو 2016

مسابقات وزنه برداری المپیک ریو 2019 بهداد سلیمی 27 مرداد 95  از ساعتی پیش در دسته فوق سنگین آغاز شد. بهداد سلیمی تنها نماینده ایران در این بخش از مسابقات است، وی که مدال طلا بازی های المپیک ریو را در اختیار دارد، برای حرکت یک ضرب خود وزنه ۲۰۶ را انتخاب کرده است.


 مدال بهداد سلیمی را دزدیدند 


بهداد سلیمی که در حرکت یک ضرب رکورد المپیک را توانسته بود جا به جا کند با تصمیمات عجیب داوری در حرکت دو ضرب رو به رو شد تا در نهایت هیات ژوری او را از دور رقابت ها حذف کردند.
دانلود فیلم حرکت یک و دو ضرب بهداد سلیمی 27 مرداد 95 | رکورد المپیک 2016  دانلود فیلم حرکت یک ضرب بهداد سلیمی در المپیک 2016 | شکستن رکورد المپیک

 

 دانلود فیلم حرکت تک ضرب و شکستن رکورد المپیک توسط بهداد سلیمی

دانلود فیلم رکورد شکنی لحظه ای تالاخادزه در المپیک ریو

دانلود فیلم حرکات دو ضرب بهداد سلیمی در المپیک ریو

دانلود فیلم شادی مردم مقابل منزل سلیمی پس از رکورد شکنی

 دانلود کلیپ زدن رکورد تاریخ المپیک توسط تالاخادزه

نظر نصیری نیا در مورد ناداوری در مورد سلیمی 

مدال بهداد سلیمی را دزدیدند 

طبق قوانین، هیات ژورى قادر نخواهد بود تصمیم سه داور را تغییر دهد و این تصمیم به نظر مى رسد یک حق کشى واضح در سنگین وزن وزنه بردارى علیه بهداد سلیمى باشد.

به گزارش "ورزش سه"، در حالى که بهداد سلیمى موفق شده بود در دومین حرکت خود، سه چراغ سفید دریافت کند، با اعلام هیات ژورى از دیس  کوالیفاى شد و در حرکت سوم نیز نتوانست وزنه ٢٤٥ را بالاى سر ببرد.

طبق قوانین، هیات ژورى تنها در مواقعى که نظر یکى یا دو داور متفاوت باشد مى تواند در نتیجه نهایى وارد شود و به نظر مى رسد تصمیم آنها در نپذیرفتن سه نظر مثبت درباره مهار وزنه ٢٤٥ کیلویى در مرحله دوم توسط وزنه بردار سنگین وزن کشورمان یک حق کشى آشکار باشد.

طبق این قوانین هیات ژورى نمى تواند تصمیم جمعى سه داور را تغییر دهد مگر در موردى که یک اعتراض رسمى نسبت به تصمیم داوران بر اساس دستور العمل انجام اعتراض، داده مى شود.

اعتراض شدید سلیمی به تصمیم هیئت ژوری (عکس)


وزنه‌بردار فوق سنگین کشورمان بعد از رویارویی با ناداوری در رقابت‌های دو ضرب این دسته به شدت به تصمیم هیات ژوری اعتراض کرد.


به گزارش "ورزش سه" به نقل از تسنیم،  بهداد سلیمی بعد از اینکه با ناداوری در دسته فوق سنگین المپیک 2016 روبرو شد به شدت به تصمیم هیئت ژوری اعتراض کرد. او در کنار میز داوران نشست و به شدت به تصمیم هیئت ژوری اعتراض داشت. علی مرادی رئیس فدراسیون وزنه‌برداری بعد از چند دقیقه او را از زمین بلند کرد.

 

سجاد انوشیروانی و علی مرادی نیز بعد از بلند شدن سلیمی به کنار میز داوران و هیات ژوری رفته و به اعتراض پرداختند. اعتراض‌ها همچنان ادامه داشت و در ادامه سلیمی بار دیگر به سمت میز داوران بازگشت و همراه مرادی به تصمیم داوران اعتراض کردند. سجاد انوشیروانی با حرکت دست به سمت نیز داوران اشاره کرد و به آنها گفت که حق بهداد را خوردند و مدال او را گرفتند.

 

 

 

بهداد سلیمی که در حرکت یک ضرب رکورد المپیک را توانسته بود جا به جا کند با تصمیمات عجیب داوری در حرکت دو ضرب رو به رو شد تا در نهایت هیات ژوری او را از دور رقابت ها حذف کردند.

 

  بهداد سلیمی وزنه بردار نماینده 105+ کیلوگرم کشورمان به مصاف حریفان خود رفت و در انجام حرکت دوضرب ناکام بود. 
 
تک ضرب:
 
سلیمی در حرکت اول یک‌ضرب، وزنه 206 کیلوگرمی را انتخاب و به خوبی موفق به مهار آن شد، وی در حرکت دوم به راحتی وزنه 211 کیلوگرمی را بالای سر برد و در حرکت سوم وزنه 216 کیلوگرمی را انتخاب کرد و با موفقت در زدن این وزنه رکورد المپیک را در یک ضرب جا به جا و در رقابتی نزدیک با تالاخادزه گرجستانی در رده نخست حرکت یک ضرب قرار بگیرد. 
 
پس از نماینده 26 ساله کشورمان ، راشا تالاخادزه از گرجستان با 215 کیلوگرم در رده دوم قرار گرفت و گور میناسیان از ارمنستان با 210 کیلوگرم سوم شد.
 
دوضرب:
 
سلیمی برای حرکت اول خود وزنه 245 کیلوگرمی را در دو‌ضرب انتخاب کرد که با وجود بالای سر بردن وزنه، اما دو چراغ قرمز از داوران دریافت کرد تا ناکام باشد. او در حرکت دوم خود، دوباره وزنه 245 کیلوگرم را انتخاب کرد و این بار وزنه را بالای سر برد و سه چراغ سفید گرفت اما هیئت ژوری آن را قبول نکرد. در حرکت سوم نیز این وزنه‌بردار در مهار وزنه 245 کیلوگرمی موفق نبود.
 
در نهایت اعتراض های بهداد نتیجه نداد و از دور مسابقات کنار رفت.

 

 


 مافیای جهانی وزنه برداری چه بر سر بهداد آورد؟


موضوع دست های پشت پرده و تصمیمات پنهانی وزنه برداری قبل از این هم برای ایرن اتفاق افتاده بود که شاهین نصری نیا این تصمیمات را برای بهداد پیش بینی می کرد.


به گزارش "ورزش سه"، المپیک 2000 سیدنی اتفاقی عجیب را برای وزنه برداری ایران به همراه داشت که شاهین نصیری نیا ستاره وزن 85 کیلو ایران در آن سال ها به طرز مشکوکی 3 حرکت خود را اوت کرد و از المپیک کنار رفت. این اتفاق چند بار دیگر هم برای وزنه برداران ایرانی پیش آمده بود که آخرین آن به المپیک لندن و باز هم در وزن 85 کیلوگرم برای سهراب مرادی اتفاق افتاد. وزنه برداری ایران در حالیکه می رفت سومین طلای خود را در این المپیک کسب کند تا جاودانه شود با تصمیمات عجیب هیات ژوری و البته داوران رو به رو شدند تا بهداد سلیمی در عین ناباوری از المپیک حذف شود.


دست های پشت پرده و لابی های " أیان" رییس کمیته جهان وزنه برداری بارها در حد شایعه مطرح شده بود اما شاهین نصیری نیا در گفت و گویی قدیمی با از این تصمیمات پنهان پرده برداری کرده بود و احتمال این تصمیمات را برای بهداد در این المپیک می داد. او در آن گفت و گو یادآوری کرده بود: 


* اگر روی رصحنه می رفتم به بهانه دوپینگ ، محرومم می کردند

او در مورد اتفاقاتی که در المپیک سیدنی برایش اتفاق افتاد می گفت:« قبل از بازی به رئیس وقت فدراسیون ما گفتند کوروش نباید وزنه بزند. یادتان که هست آن سال ها من بهترین رکوردها را زده بودم اما پیروس دیماس یک اسطوره بود . این برای روسای فدراسیون خیلی مهم است که اسطوره سازی کنند و قهرمان هایی داشته باشند که دو یا 3 طلای جهانی می گیرند. در آن وزن ما 3 نفر بودیم. من ، ورزشکار آلمانی و پیروس دیماس یونانی. گفتند او باید قهرمان شود. من گفتم پس بگذارید بروم روی صحنه برای مدال نقره یا برنز اما زیر بار نرفتند. گفتند اگر بروی روی صحنه به بهانه دوپینگ ، محرومت می کنیم و کل تیم ایران را بر می گردانیم ایران. ما هم که زورمان نمی رسید . کسی را در فدراسیون جهانی نداشتیم. چاره ای برای مان نماند غیر از اینکه بروم و مصدوم بشوم. درحالی که آلمان ها اقلا ورزشکارشان را فرستادند وبه یک مدال نقره رسیدند.»


* نمی خواهند بهداد اسطوره شود

او در مورد اینکه این سناریو در وزنه برداری همیشه قرار است تکرار شود یا نه هم توضیح داد:« شک نکن که همین طور است. آنها مدال ها را از قبل می چینند. الان دسته 94 کیلوگرم را ببین. برای قهرمانی ایلیا همه کار می کنند . او از هر بندی آزاد است. چون تبدیل شده به یک اسطوره ، برای شان درآمدزایی می شود. در دسته 105 کیلو دیدید چطور روس ها را حذف کردند؟ شک نکن در این وزن اتفاقات خاصی افتاده. خدا را شکر برآیند این اتفاق به نفع نصیر شلال ما شد اما این اتفاقات قطعا طبیعی نیست. در دسته سنگین وزن هم شانس با ماست که خدا را شکر بهداد الان اسطوره این وزن شده ، مثل خود حسین. او که وزنه می زند ، مردم حاضرند بلیت بخرند و اسپانسرها برایش هزینه می کنند. اگر غیر از این بود در سنگین وزن هم سناریوی جدیدی می چیدند. مگر یادت نیست با علی حسینی چه کردند.یا اتفاقاتی که برای وزنه برداری ما در سال 2007 ایجاد کردند. این ها همه دست آیان است. او تعیین می کند چه کسی در این رشته مدال بگیرد. روزی که او از وزنه برداری برود ، این رشته بهشت می شود.»

او گفت : اینها خودشان وزنه بردار بودند و بلدند چه کار کنند.


کمیته بین‌المللی المپیک بعد از رکوردشکنی بهداد سلیمی وزنه‌بردار فوق‌سنگین کشورمان در المپیک 2016 به نماینده ایران تبریک گفت.

 

سلیمی قوی‌ترین مرد جهان و رکورددار حرکت یک‌ضرب در جهان برای نخستین‌ حرکت خود وزنه 206 کیلوگرم را درخواست داد که این وزنه را به راحتی بالای سر برد. این قهرمان کشورمان در دومین انتخاب خود، وزنه 211 کیلوگرم را درخواست داد و باز هم به راحتی این وزنه را مهار کرد. سلیمی در حرکت سوم وزنه 2016 کیلوگرمی را نیز بالای سر برد و رکورد یک ضرب المپیک را شکست.

 

 

 

تصاویر

سلیمی در حرکت اول یک‌ضرب، وزنه 206 کیلوگرمی را انتخاب و به خوبی موفق به مهار آن شد، وی در حرکت دوم به راحتی وزنه 211 کیلوگرمی را بالای سر برد و در حرکت سوم وزنه 216 کیلوگرمی را انتخاب کرد و با موفقت در زدن این وزنه رکورد المپیک را در یک ضرب جا به جا کرد و  در رقابتی نزدیک با تاخالادزه گرجستانی در رده نخست حرکت یک ضرب قرار بگیرد.

پس از نماینده 26 ساله کشورمان ، راشا تاخالادزه از گرجستان با 215 کیلوگرم در رده دوم قرار گرفت و نماینده ارمنستان با 210 کیلوگرم سوم شد.

سلیمی رکورد المپیک را جا به جا کرد/بهداد در رده نخست یک ضرب
 
سلیمی رکورد المپیک را جا به جا کرد/بهداد در رده نخست یک ضرب
 
سلیمی رکورد المپیک را جا به جا کرد/بهداد در رده نخست یک ضرب
 
سلیمی رکورد المپیک را جا به جا کرد/بهداد در رده نخست یک ضرب
 
 

اشکهای دردناک محمد بنا پس از نتایج ضعیف فرنگی کاران+فیلم

اشکهای دردناک محمد بنا پس از نتایج ضعیف فرنگی کاران را در کلیپ ذیل مشاهده کنید.
به گزارش گروه فیلم و صوت ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان، اشکهای دردناک محمد بنا پس از نتایج ضعیف فرنگی کاران را در کلیپ ذیل مشاهده کنید.
 
 
 
 
 
تصاویر دردناک محمد بنا برای کشتی گیران

گریه محمد بنا پشت میله های ریو + فیلم و تصویر

سلیمی رکورد المپیک را جا به جا کرد/بهداد در رده نخست یک ضرب, سلیمی فاتح حرکت یک ضرب شد, نتیجه وزنه برداری بهداد سلیمی در المپیک 2016 | 27 مرداد 95 | فیلم خلاصه, گزارش لحظه به لحظه از مسابقه "بهداد سلیمی" در المپیک 2016 ریو, پخش زنده و گزارش لحظه به لحظه وزنه برداری بهداد سلیمی در المپیک ریو
 


 

دانلود خندوانه 25 مرداد 95 امیرحسین آرمان با کیفیت عالی لینک مستقیم

دوشنبه 25 مرداد 1395 ساعت 19:12

دانلود خندوانه 25 مرداد 95 امیرحسین آرمان با  کیفیت عالی لینک مستقیم

نلود خندوانه امیرحسین آرمان 25 مرداد 95,

دانلود خندوانه امیرحسین آرمان با لینک مستقیم,دانلود خندوانه امیرحسین آرمان 25 مرداد 95 با کیفیت بالا,دانلود خندوانه امیرحسین آرمان با حجم کم,دانلود خندوانه امیرحسین آرمان کیفیت عالی,دانلود برنامه خندوانه امیرحسین آرمان

دا دوشنبه 595/5/24,دانلود خندوانه 25 مرداد 95,دانلود خندوانه امیرحسین آرمان پرسرعت,دانلود خندوانه امیرحسین آرمان,خندوانه امیرحسین آرمان,امیرحسین آرمان در خندوانه , امیرحسین آرمان,خندوانه,دانلود خندوانه فصل سوم, دانلود ,دانلود برنامه خندوانه,رامبد جوان,

 

 

دانلود خندوانه 25 مرداد 95 امیرحسین آرمان با لینک مستقیم و کیفیت عالی

نام برنامه : خندوانه

کارگردان : رامبد جوان

پخش : دوشنبه 25 مرداد 1395 ساعت 23:00 از شبکه نسیم

خلاصه داستان :برنامه خندوانه شبکه نسیم امشب دوشنبه ۲۵ مرداد ماه میزبان امیرحسین آرمان بازیگر سینما و تلویزیون است.این بازیگر جوان با حضور در فیلم ها و سریال هایی مثل من مادر هستم، یه حبه قند، امشب شب مهتابه، برف روی شیروانی داغ و … شناخته شد و با حضور در سریال های پربیننده ای مثل کیمیا و پریا به اوج شهرت رسید.برنامه خندوانه با حضور امیرحسین آرمان امشب ساعت ۲۳ از شبکه نسیم پخش می شود.

==============================================

دانلود خندوانه 25 مرداد 95 با حضور امیرحسین آرمان با کیفیت 720

لینک مستقیم         uploadBoy   لینک دانلود بزودی بعد از پخش

حجم : *** مگابایت

دانلود خندوانه 25 مرداد 95 با حضور امیرحسین آرمان با کیفیت 480

لینک مستقیم         uploadBoy 

حجم : *** مگابایت  


 بعد از پایان در همین پست قرار میگیرد


دانلود خندوانه 25 مرداد 95 امیرحسین آرمان با  کیفیت عالی لینک مستقیم


 

دانلود خندوانه 25 مرداد 95 امیرحسین آرمان با حجم کم و لینک ...

 
 
۵۹ دقیقه پیش - دانلود خندوانه امیرحسین آرمان با حجم کم,دانلود خندوانه امیرحسین آرمان کیفیت عالی,دانلود برنامه خندوانه امیرحسین آرمان دوشنبه 595/5/24,دانلود…,دانلود ...

دانلود خندوانه 25 مرداد 95 امیرحسین آرمان با کیفیت عالی و ...

faradl.com/2016/08/15/دانلود-خندوانه-25-مرداد-95-امیرحسین-آرمان/
 
۳ ساعت پیش - دانلود برنامه خندوانه با حضور جمشید مشایخی و همسرش با لینک مستقیم · دانلود با لینک ... دانلود برنامه خندوانه ۲۵ مرداد ۹۵ با حضور امیرحسین آرمان.

دانلود خندوانه 25 مرداد 95 امیرحسین آرمان با لینک مستقیم

www.kolbenews.ir/post/1296/دانلود-خندوانه-25-مرداد-95-امیرحسین-آرمان.html
 
۳ ساعت پیش - دانلود خندوانه 25 مرداد 95 امیرحسین آرمان با لینک مستقیم و کیفیت عالی. نام برنامه : خندوانه. کارگردان : رامبد جوان. پخش : دوشنبه 25 مرداد 1395 ساعت ...

دانلود خندوانه 25 مرداد 95 امیرحسین آرمان با لینک مستقیم – ...

newsdownloaphoto.xyz/2016/08/15/دانلود-خندوانه-25-مرداد-95-امیرحسین-آرمان-2/
 
۲ ساعت پیش - دانلود خندوانه امیرحسین آرمان | 25 مرداد 95 | کیفیت عالی و کم حجم. دانلود خندوانه 25 مرداد ۹۵ امیرحسین آرمان با لینک مستقیم و کیفیت عالی.

دانلود خندوانه 25 مرداد با حضور امیرحسین آرمان | نایس دانلود

nicedownload.org/tag/دانلود-خندوانه-25-مرداد-با-حضور-امیرحسین/
 
دانلود برنامه خندوانه امیرحسین آرمان با لینک مستقیم دانلود رایگان تمام قسمت های برنامه خندوانه با کیفیت عالی قسمت ۱۰۵ (۲۵ مردادبا ... بدون دیدگاه. حسین. ۲۵ مرداد ۱۳۹۵ ...

دانلود خندوانه 25 مرداد 95 امیرحسین آرمان با حجم کم و لینک ...

forpost.ir/دانلود-خندوانه-25-مرداد-95-امیرحسین-آرمان-2/
 
۲۲ دقیقه پیش - دانلود خندوانه امیرحسین آرمان با حجم کم,دانلود خندوانه امیرحسین آرمان کیفیت عالی,دانلود برنامه خندوانه امیرحسین آرمان دوشنبه 595/5/24,دانلود خندوانه ...

دانلود خندوانه 25 مرداد 95 امیرحسین آرمان با لینک مستقیم | ...

forpost.ir/دانلود-خندوانه-25-مرداد-95-امیرحسین-آرمان/
 
دانلود خندوانه امیرحسین آرمان | 25 مرداد 95 | کیفیت عالی و کم حجم دانلود خندوانه 25 مرداد 95 امیرحسین آرمان با لینک مستقیم وکیفیت عالی نام برنامه :

دانلود روزانه | دانلود فیلم | دانلود سریال

dlroozane.com/
 
دانلود رایگان خندوانه جمشید مشایخی و همسرش یکشنبه 24 مرداد 95 ... دانلود سریال چرخ فلک با لینک مستقیمدانلود رایگان سریال چرخ فلک با کیفیت عالی 720p ... بازیگران: لادن مستوفی ، امیرحسین آرمان ، افسانه بایگان ، محمود پاک نیت ، امیررضا ...

دانلود خندوانه ۲۵ مرداد ۹۵ امیرحسین آرمان با لینک مستقیم | ...

feedposter.ir/دانلود-خندوانه-۲۵-مرداد-۹۵-امیرحسین-آر/
 
۲ ساعت پیش - دانلود خندوانه امیرحسین آرمان | ۲۵ مرداد ۹۵ | کیفیت عالی و کم حجم. دانلود خندوانه ۲۵ مرداد ۹۵ امیرحسین آرمان با لینک مستقیم و کیفیت عالی. نام برنامه : ...

دانلود خندوانه امیرحسین آرمان کیفیت عالی | جدید 95 | سال ...

kaber.ir/?tag=دانلود-خندوانه-امیرحسین-آرمان-کیفیت
 
دانلود برنامه خندوانه با حضور امیرحسین آرمان | دوشنبه ۲۵ مرداد ۹۵ | با لینک مستقیم ... با لینک مستقیم,دانلود خندوانه امیرحسین آرمان 25 مرداد 95 با کیفیت بالا,دانلود ...

دانلود خندوانه امیرحسین آرمان 25 مرداد 95 با لینک مستقیم و ...

www.neginjonoub.ir › صوت و فیلم › برنامه تلویزیونی
 
۳ ساعت پیش - دانلود خندوانه امیرحسین آرمان,دانلود خندوانه 25 مرداد 95 امیرحسین آرمان با لینک مستقیم,دانلود کلیپ امیرحسین آرمان در خندوانه,خندوانه با حضور بازیگر ...

دانلود خندوانه امیرحسین آرمان 25 مرداد 95 با لینک مستقیم | ...

musicom.ir/3387/دانلود-خندوانه-امیرحسین-آرمان-25-مرداد-95/
 
۱ ساعت پیش - ۳ دقیقه پیش – دانلود خندوانه امیرحسین آرمان | ۲۵ مرداد ۹۵ | کیفیت عالی و کم حجم. دانلود خندوانه ۲۵ مرداد ۹۵ امیرحسین آرمان با لینک مستقیم و کیفیت ...

دانلود خندوانه 25 مرداد 95 امیرحسین آرمان با لینک مستقیم - ...

filmnab.com › دسته‌بندی نشده
 
دانلود خندوانه ۲۵ مرداد ۹۵ امیرحسین آرمان با لینک مستقیم. دوشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۵. دانلود خندوانه ... دانلود خندوانه امیرحسین آرمان | 25 مرداد 95 | کیفیت عالی و کم حجم.

دانلود قسمت 19 نوزدهم سریال پریا 16 مرداد 95 با کیفیت عالی ...

www.fastcamp.ir/news/54739
 
دانلود قسمت 19 نوزدهم سریال پریا شنبه 16 مرداد 95 با لینک مستقیم و کیفیت بالا ... بازیگران: لادن مستوفی ، امیرحسین آرمان ، افسانه بایگان ، محمود پاک نیت ، امیررضا دلاوری ، عمار .... قسمت 19 , 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 سریال … ... خندوانهفصل سوم · دانلود قسمت هجدهم 18 سریال پریا · دانلود قسمت نوزدهم 19 سریال پریا .

دانلود سریال پریا 24 مرداد 95 | قسمت 25 با لینک مستقیم - ...

bestarinha.xyz › صوت و ویدیو › سریال
 
۲۲ ساعت پیش - بازیگران: لادن مستوفی ، امیرحسین آرمان ، افسانه بایگان ، محمود پاک نیت ، امیررضا دلاوری ، عمار تفتی ، کمند ... ۲۴ مرداد ۹۵ ,دانلود سریال پریا قسمت بیست و پنجم با لینک مستقیم,. ... دانلود قسمت 25 سریال پریا 24 مرداد 95 | کیفیت بالا و کم … ... دانلود رایگان خندوانه جمشید مشایخی و همسرش یکشنبه 24 مرداد 95 …

دانلود قسمت 21 بیست و یکم سریال پریا 18 مرداد 95 با لینک ...

news99.blog.ir/.../دانلود-قسمت-21-بیست-و-یکم-سریال-پریا-18-مرداد-95-با-لینک-م...
 
۱۸ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. - دانلود قسمت 21 بیست و یکم سریال پریا 18 مرداد 95 با لینک مستقیم قسمت 21 ... بازیگران: لادن مستوفی ،امیرحسین آرمان ، افسانه بایگان ، محمود پاک نیت .... دانلود خندوانه 24 مرداد 95 جمشید مشایخی و همسرش با لینک مستقیم ... دانلودسریال پریا 24 مرداد 95 قسمت 25 بیست و پنجم با کیفیت عالی و لینک مستقیم.
( تعداد کل: 30 )
   1       2       3       4    >>

دانلود عکس جدید